fbpx
Modern technology gives us many things.

Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

0

Ο εντοπισμός των αλλαγών στον κύκλο δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν υπάρχει ακόμα μια μοναδική λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στο παρόν άρθρο, διερευνούμε μια σειρά από δέκα (10) δείκτες που παρέχουν μια χρήσιμη εργαλειοθήκη για την πλοήγηση σε αυτά τα μεταγενέστερα στάδια των bear markets.

Με φόντο το ιστορικά βίαιο bear market του 2022-23, είναι φυσικό οι επενδυτές και οι αναλυτές να αναζητούν αποδείξεις για το κατά πόσον δημιουργείται ένα ισχυρό και πειστικό κατώτατο όριο του κύκλου. Αξιοποιώντας τη διαφάνεια του Bitcoin, και με μια επικάλυψη της ψυχολογίας της αγοράς, μπορούμε να αρχίσουμε να μοντελοποιούμε τις τυπικές συμπεριφορές των επενδυτών που ιστορικά σηματοδοτούν πότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε μια σειρά από δέκα δείκτες που παρέχουν μια χρήσιμη εργαλειοθήκη για την πλοήγηση στα μεταγενέστερα στάδια των πτωτικών αγορών Bitcoin. Αυτοί οι δείκτες έχουν επιλεγεί και αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τόσο τεχνικών όσο και on-chain εννοιών. Η σουίτα αυτή έχει ως στόχο να εντοπίζει τη συμβολή και τη συνέπεια σε διάφορες θεμελιώδεις ιδιότητες της αγοράς και σε πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς, βασιζόμενη στις ακόλουθες ευρείες έννοιες:

  • Τεχνικά: σε σχέση με δημοφιλή εργαλεία τεχνικής ανάλυσης.
  • Δραστηριότητα στην αλυσίδα: Θετική άνοδος της δραστηριότητας στην αλυσίδα και της χρήσης του δικτύου.
  • Δυναμική της προσφοράς: Κορεσμός της προσφοράς νομισμάτων που κατέχουν οι μακροχρόνιοι κάτοχοι.
  • Κέρδη/ζημίες: Επιστροφή των κερδοφόρων δαπανών on-chain και εξάντληση των πωλητών.

Μετά τον ορισμό του κάθε δείκτη, η κατάσταση της τρέχουσας αγοράς κατά τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος κειμένου θα συνοψιστεί χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους όρους:

  • ❌ Δεν έχει ενεργοποιηθεί
  • ⏳ Σε εξέλιξη
  • ✅ Πλήρως επιβεβαιωμένο

Σημείωση: Αυτοί οι δείκτες και η παρούσα έκθεση στοχεύουν ειδικά στον εντοπισμό μιας ανάκαμψης της αγοράς μετά από ένα παρατεταμένο bear market. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βρουν εφαρμογή και αλλού, ωστόσο αυτό ξεφεύγει από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Δείκτης #1 – Εύρεση Bottom

Το πρώτο εργαλείο που παρουσιάζουμε είναι ένα μοντέλο εντοπισμού κατώτατου ορίου, το οποίο βασίζεται τόσο στον τεχνικό δείκτη 200D-SMA όσο και στη βάση κόστους στην αλυσίδα στην πραγματοποιηθείσα τιμή (realized price).

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η ομάδα των επενδυτών που κατέχουν νομίσματα για τουλάχιστον 6 μήνες τυπικά κάνουν HODL μεταξύ 60% έως 80% του Realized Cap στα bear markets. Ως εκ τούτου, θα επιλέξουμε ένα πολλαπλάσιο του 0,7 και θα το εφαρμόσουμε ως συντελεστή στάθμισης στην Realized Price. Αυτό παίρνει μια άποψη για μια ελάχιστη αποτίμηση η οποία αντιπροσωπεύει τους επενδυτές με την “πιο σταθερή λαβή”.

Υπήρξαν λιγότερες από 1,6% όλων των ημερών διαπραγμάτευσης με την τιμή του Bitcoin να κλείνει κάτω από αυτό το επίπεδο.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το Mayer Multiple, το οποίο παρακολουθεί την απόκλιση των τιμών spot σε σχέση με το ευρέως παρατηρούμενο 200D-SMA. Οι ιστορικές επιδόσεις για το Bitcoin δείχνουν ότι λιγότερο από το 4,3% των ημερών διαπραγμάτευσης του Bitcoin έχουν πολλαπλάσιο Mayer κάτω από 0,6, το οποίο αντικατοπτρίζει τιμές με έκπτωση > 40% σε σχέση με το 200D-SMA.

📟 Δείκτης: Ιστορικά, η διασταύρωση μεταξύ των μοντέλων τιμολόγησης Realized Price * 0,7 🔵 και 200D-SMA * 0,6 🟢 εμφανίζεται κατά τις χαμηλότερες φάσεις των bear markets. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σταθεροποίησης της σταθμισμένης με τον όγκο της αλυσίδας πραγματοποιηθέισας τιμής λόγω της συσσώρευσης επενδυτών, ενώ το μη σταθμισμένο 200DMA συνεχίζει να μειώνεται λόγω της μακροοικονομικής πτωτικής τάσης των τιμών.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πλήρως επιβεβαιωμένο ✅

02 pricingmodels 2 - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #2: Αύξηση της ζήτησης

Μια βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς συνοδεύεται συνήθως από αύξηση της δραστηριότητας του δικτύου εντός της αλυσίδας. Εδώ, εξετάζουμε τον αριθμό των μοναδικών Νέων Διευθύνσεων που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. Συγκρίνουμε τον μηνιαίο μέσο όρο 🔴 με τον ετήσιο μέσο όρο 🔵 για να εντοπίσουμε τις σχετικές μεταβολές στη δυναμική, επιδιώκοντας να προσδιορίσουμε πότε γυρίζει η παλίρροια για τη δραστηριότητα στην αλυσίδα.

📟 Δείκτης: Όταν το 30D-SMA 🔴 των Νέων Διευθύνσεων περνάει πάνω από το 365D-SMA 🔵 και το διατηρεί για τουλάχιστον 60 ημέρες 🟪, σηματοδοτεί μια εποικοδομητική ανάκαμψη στην ανάπτυξη και τη δραστηριότητα του δικτύου.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη ⏳. Μια αρχική έκρηξη θετικής δυναμικής σημειώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2022. Ωστόσο, αυτή έχει διατηρηθεί μόνο για έναν μήνα μέχρι στιγμής.

03 newaddress momentum - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #3 – Ανταγωνιστική αγορά χρεώσεων

Μια άλλη ένδειξη της αυξανόμενης ζήτησης του δικτύου είναι η υγιής άνοδος των εσόδων των miners που προέρχονται από τις χρεώσεις του δικτύου. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συμφόρησης του δικτύου και της αύξησης των πιέσεων που ασκούνται στις χρεώσεις. Ο ακόλουθος δείκτης χρησιμοποιεί έναν πιο αργό αλλά με μεγαλύτερη πεποίθηση δείκτη που δείχνει την σχετική τάση, συγκρίνοντας τον τριμηνιαίο μέσο όρο 🔴 για τα έσοδα από τις αμοιβές των miners, έναντι του ετήσιου κινητού μέσου όρου 🔵.

Αυτοί οι δείκτες που δείχνουν την τάση είναι ισχυροί όταν εφαρμόζονται στις μετρήσεις δραστηριότητας εντός της αλυσίδας, καθώς βοηθούν στη σύλληψη των μεταβολών στη χρήση του δικτύου και στη ζήτηση.

📟 Δείκτης: Όταν το 90D-SMA 🔴 των εσόδων από τις χρεώσεις για τους miners περνάει πάνω από το 365D-SMA 🔵, σηματοδοτεί μια εποικοδομητική άνοδο της συμφόρησης του δικτύου και υπάρχει πίεση στις χρεώσεις.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πλήρως επιβεβαιωμένο ✅

04 feerevenue momentum - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #4 – Ευρεία ανάκαμψη της δραστηριότητας

Σε προγούμενη δημοσίευση της glassnode (WoC 28, 2022), αναφέρθηκε ότι η συχνότητα των συναλλαγών μικρού μεγέθους είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τις συναλλαγές μεγαλύτερου μεγέθους. Από αυτό, η glassnode ανέπτυξε ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της σχετικής συναλλακτικής συμπεριφοράς τόσο των οντοτήτων μικρού (γαρίδες 🔵), όσο και των οντοτήτων μεγάλου μεγέθους (φάλαινες 🔴).

Οι ταλαντωτές που ακολουθούν είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε οι υψηλότερες τιμές να υποδηλώνουν μεγαλύτερη δραστηριότητα και οι χαμηλότερες τιμές να σημαίνουν λιγότερη δραστηριότητα από αυτό το γκρουπ που εξετάζουμε.

📟 Δείκτης: Οι πτωτικές αγορές τείνουν να οδηγούν σε αξιοσημείωτη μείωση της δραστηριότητας εντός της αλυσίδας από οντότητες όλων των μεγεθών. Τιμές άνω του 1,2 τείνουν να ορίζουν ένα όριο τόσο για αρχική ανάκαμψη όσο και για αυξημένο επίπεδο ζήτησης στην αλυσίδα. Έτσι, η ανάκαμψη τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων οντοτήτων πάνω από το 1,20 αποτελεί ένδειξη ότι η ζήτηση δικτύου ανακάμπτει σε όλους τους τομείς.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δεν έχει ενεργοποιηθεί ❌. Και οι δύο οντότητες παραμένουν σχετικά ανενεργές στην αλυσίδα, ωστόσο οι μικρότερες οντότητες αυξάνουν σταδιακά τη δραστηριότητά τους.

05 smalllarge entities - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #5 – Ένα νέο κύμα κεφαλαίων

Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της ανάλυσης εντός της αλυσίδας είναι η εκτίμηση των πραγματοποιημένων κερδών και ζημιών, που υπολογίζεται ως η διαφορά στην αξία των νομισμάτων κατά τη διάθεση, σε σύγκριση με τη στιγμή της απόκτησης. Η αναλογία πραγματοποιηθέντων κερδών/ζημιών παρέχει έναν ταλαντωτή που παρακολουθεί κατά πόσον ο συνολικός όγκος των πραγματοποιηθέντων κερδών υπερβαίνει τον όγκο των πραγματοποιηθέντων ζημιών 🟢, ή το αντίστροφο 🔴.

Εδώ, χρησιμοποιούμε ένα πιο μακροπρόθεσμο 30D-SMA αυτού του λόγου για να εξομαλύνουμε τόσο τον ημερήσιο θόρυβο, όσο και για να εντοπίσουμε καλύτερα μακροοικονομικές μετατοπίσεις μεγαλύτερης κλίμακας στην κερδοφορία του δικτύου. Λόγω της μεταβλητότητας των αγορών, εμφανίζονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα, αλλά μπορούν να εξηγηθούν με την εξέταση της τάσης του δείκτη μεγαλύτερης κλίμακας.

📟 Δείκτης: Ανάκαμψη του 30D-SMA πάνω από το 1.0 δείχνει ότι η μετατόπιση της μακροοικονομικής τάσης επιστρέφει προς τον κερδοφόρο όγκο της αλυσίδας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές που κατέχουν μη πραγματοποιημένες ζημίες εξαντλούνται και ένα νέο κύμα ζήτησης είναι ικανό να απορροφήσει τα κέρδη που αποκομίστηκαν.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δεν έχει ενεργοποιηθεί ❌

06 realized plratio - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #6 – Αναλαμβάνοντας την απώλεια

Ένα παρόμοιο μοντέλο κερδοφορίας δικτύου είναι το aSOPR. Το aSOPR είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για βραχυπρόθεσμη ανάλυση της αγοράς, καθώς συχνά ανταποκρίνεται αρκετά στις μακροοικονομικές μεταβολές του κλίματος της αγοράς, καθώς απεικονίζει τις γαρίδες και τις φάλαινες επί ίσοις όροις.

Εδώ εφαρμόζεται ένα πολύ πιο μακροπρόθεσμο 90D-EMA για να εντοπίσουμε καλύτερα τις μετατοπίσεις των μακροοικονομικών τάσεων σε ένα ευρύ τμήμα της αγοράς.

📟 Δείκτης: Η ανάκαμψη του 90D-SMA του aSOPR πάνω από το 1.0 δείχνει ότι η μετατόπιση της μακροοικονομικής τάσης επιστρέφει προς τις κερδοφόρες δαπάνες εντός της αλυσίδας. Αυτό δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της δραστηριότητας της αγοράς στην αλυσίδα είναι κερδοφόρο.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δεν έχει ενεργοποιηθεί ❌

07 aSOPR - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #7 – Στιβαρά θεμέλια

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κατώτατο όριο σε ένα bear market, πρέπει γενικά να αλλάξει χέρια ένας μεγάλος όγκος προσφοράς, σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό αντικατοπτρίζει τόσο την απομάκρυνση των πωλητών (συνθηκολόγηση/capitulation), όσο και μια ισόποση και αντίθετη εισροή νέας ζήτησης (συσσώρευση/accumulation). Το αποτέλεσµα είναι η επαναφορά του μέσου κόστους της αγοράς σε ευνοϊκότερες και χαµηλότερες τιµές.

Μια πρώιμη ένδειξη μιας αντιστροφής της μακροοικονομικής τάσης που προέρχεται από μια τέτοια βάση τείνει να είναι μια απότομη αύξηση του Ποσοστού της Συνολικής Προσφοράς σε Κέρδη. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από σχετικά μικρή αύξηση των τιμών. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που η συνολική αγορά ξεπερνά την ομάδα των Μακροχρόνιων Κατόχων, η οποία συνήθως εμφανίζεται μόνο μετά την πραγματοποίηση μιας μεγάλης εκκαθάρισης των κορυφαίων αγοραστών του κύκλου.

📟 Δείκτης: Λόγω της μεγάλης ανακατανομής της προσφοράς στα χαμηλά στην αγορά, το ποσοστό της προσφοράς που κατέχουν οι νεότεροι αγοραστές 🔵 τείνει να ανταποκρίνεται πολύ στην τιμή σε σύγκριση με τους Μακροχρόνιους Κατόχους 🔴. Έτσι, όταν το ποσοστό της προσφοράς σε κέρδη ξεπερνά αυτό των μακροχρόνιων κατόχων, αυτό συχνά σημαίνει ότι έχει γίνει ανακατανομή της προσφοράς μεγάλης κλίμακας τους τελευταίους μήνες.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πλήρως επιβεβαιωμένη

08 supplyinprofit - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #8 – Χτύπημα του πυθμένα

Σε ένα πρόσφατο άρθρο, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο για να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα των επενδυτών στη μεταβλητότητα των τιμών και πώς αυτή επηρέασε το ποσοστό της προσφοράς στα κέρδη. Αυτό μας επιτρέπει να μοντελοποιήσουμε τα σημεία στα οποία μπορεί να έχει επιτευχθεί εξάντληση των πωλητών και στα οποία οι μειώσεις των τιμών έχουν φθίνουσα επίδραση στην παρακίνηση πρόσθετης δραστηριότητας της πλευράς των πωλήσεων.

📟 Δείκτης: Οι περίοδοι κατά τις οποίες η συσχέτιση μεταξύ της τιμής και του ποσοστού της προσφοράς σε κέρδη αποκλίνει κάτω από 0,75 υποδηλώνει ότι έχει επέλθει κορεσμός της βάσης των κατόχων από σχετικά αναίσθητους στην τιμή κατόχους.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πλήρως επιβεβαιωμένη

09 drilling - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #9 – Εμπιστοσύνη στην τάση

Μια παρατήρηση που βοηθά στον εντοπισμό μιας αντιστροφής μιας μακροοικονομικής πτωτικής τάσης είναι όταν η εμπιστοσύνη των νέων επενδυτών είναι αυξημένη. Αυτό εκφράζεται συχνά μέσω των καταναλωτικών τους προτύπων. Ένας πρακτικός τρόπος για να μετρηθεί αυτό είναι η σύγκριση του μεγέθους του μη πραγματοποιηθέντος κέρδους που κατέχουν τα νεοαποκτηθέντα (και τα HODLed) νομίσματα, με αυτό του πραγματοποιηθέντος από τα ξοδευμένα νομίσματα.

Ο παρακάτω δείκτης λαμβάνει τη διαφορά μεταξύ της βάσης κόστους των βραχυπρόθεσμων κατόχων που ξοδεύουν 🟢, και εκείνων που κατέχουν 🔵. Οι θετικές τιμές υποδεικνύουν ότι κρατείται μεγαλύτερος βαθμός κέρδους στα νομίσματα, από εκείνα των επενδυτών που ξοδεύουν.

📟 Δείκτης: Όταν οι οντότητες που ξοδεύουν έχουν υψηλότερη βάση κόστους από τις οντότητες που κρατάνε 🟪 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειονότητα των νέων επενδυτών εκφράζει την προτίμησή της να παραμείνει, και συνεπώς έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μια μεγαλύτερη και διαρκή άνοδο.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δεν έχει ενεργοποιηθεί ❌, ωστόσο πλησιάζει μια θετική εξέλιξη.

10 sthconfidence 1 - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Δείκτης #10 – Μέτρηση του μέγιστου στρες

Η βάση κόστους μιας συγκεκριμένης ομάδας επενδυτών της αγοράς ισούται με τη συνολική αξία σε δολάρια που κατέχει, διαιρούμενη με τον όγκο των νομισμάτων που κατέχει η εν λόγω ομάδα. Από αυτό, το ακόλουθο διάγραμμα καταδεικνύει τη βάση κόστους δύο ομάδων προσφοράς:

  • Βάση κόστους του supply σε ζημία 🔴
  • Βάση κόστους του supply σε κέρδη 🔵

Αφού φτάσει σε ένα ATH του κύκλου, η αγορά εισέρχεται σε μια φάση επιδείνωσης της ζήτησης και ο καθαρός πλούτος που διακρατείται με μη πραγματοποιημένες ζημίες αυξάνεται. Μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη χρηματοοικονομική πίεση σε ολόκληρη την αγορά μέσω του δείκτη πίεσης προσφοράς, μια μεθοδολογία που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη έκθεσή της glassnode.

📟 Δείκτης: Κατά τη διάρκεια περιόδων μιας βαθιάς πτωτικής αγοράς, ο δείκτης αυτός φτάνει σε τιμές πολύ πάνω από 1,5, αντανακλώντας ένα επίπεδο οικονομικού πόνου που έχει κλονίσει τους επενδυτές στο παρελθόν. Αυτές οι κορυφές συνήθως ακολουθούνται από μια απότομη πτώση κάτω από το 1,0 🟪 η οποία μπορεί να ερμηνευτεί ως μείωση του χρηματοοικονομικού άγχους και κορεσμός των επενδυτών με χαμηλότερη βάση κόστους.

🔎 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη⏳. Αυτή η αναλογία βρίσκεται επί του παρόντος εντός του καθεστώτος μέγιστης πίεσης της αγοράς που ιστορικά ήταν αρκετό για να ξεφορτωθεί την πλειοψηφία των επενδυτών.

11 supplystressratio - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Τελικές σκέψεις και συμπεράσματα

Ο εντοπισμός των αλλαγών στον κύκλο δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν υπάρχει ακόμη μια μοναδική λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, χάρη στη διαφάνεια του blockchain του Bitcoin, μπορούμε να παρατηρήσουμε κυκλικά μοτίβα συμπεριφοράς στην αλυσίδα και στη συνέχεια να τα απεικονίσουμε ως δείκτες.

Σε αυτό το κομμάτι, περιγράφουμε δέκα τέτοιους δείκτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών ιδιοτήτων της αγοράς και μοτίβων ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτή η σουίτα εργαλείων βοηθά στην εύρεση περιόδων που ευθυγραμμίζονται με μια βιώσιμη ανάκαμψη από μια bear market. Αναζητώντας τη συμβολή μεταξύ πολλών μοντέλων, μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από οποιαδήποτε μετρική ή έννοια και να δημιουργήσουμε ένα πιο αξιόπιστο μέτρο του κλίματος της αγοράς.

Παρακάτω παρατίθεται ένας συνοπτικός πίνακας αυτών των δέκα μετρήσεων κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Η αγορά του Bitcoin δεν έχει ακόμη ενεργοποιήσει την πλειονότητα αυτών των δεικτών, αλλά τώρα έχουμε μια εργαλειοθήκη για να παρακολουθούμε καθώς αναπτύσσονται νέες τάσεις.

Όλοι οι δείκτες που καλύπτονται στο παρόν άρθρο είναι διαθέσιμοι στο dashboard της glassnode.

image 13 - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Αν σας αρέσουν αυτά που γράφουμε μπορείτε να μας βρείτε στα παρακάτω social media για να μας ακολουθήσετε και να μας στηρίξετε:Πηγή : insights.glassnode


💠 Disclaimer – Αποποίηση Ευθύνης 💠 

Οι ιδέες και οι απόψεις που αναφέρονται εδώ, έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, είναι προσωπικές μου απόψεις, και πληροφορίες που βρίσκονται ελεύθερα στο διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν είναι ή πρέπει να θεωρηθούν ως επενδυτικές συμβουλές. Πριν πράξετε για το οτιδήποτε κάντε τη δική σας έρευνα.


Πηγή greepto.gr
google news - Δέκα (10) δείκτες για την παρακολούθηση της ανάκαμψης ενός Bear Market • Greepto

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.