fbpx
Modern technology gives us many things.

«Γκάζι» για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων με ΙοΤ και Ταμείο Ανάκαμψης

0
  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Με στόχο οι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας να μετατραπούν σε έξυπνες εξασφαλίζοντας το ψηφιακό αύριο της Ελλάδας η χώρα αποκτά εθνική στρατηγική  Internet of Things ενώ πατάει γκάζι στην υλοποίηση του έργου του Ταμείου ανάκαμψης για την πρωτοβουλία Έξυπνες πόλεις με την επιλογή συμβούλου που θα «τρέξει» το έργο.

Λίγες μέρες μετά την δημόσια διαβούλευση της εθνικής στρατηγικής για το Internet of Things στην χώρα μας που βασική του πρωτοβουλία αποτελεί την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων η Κοινωνία της Πληροφορίας επέλεξε σύμβουλο που θα αναλάβει την γρήγορη και χωρίς παρεκκλίσεις ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης έξυπνων πόλεων που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα η ΚτΠ αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «Μηχανισμός Υποστήριξης για την εφαρμογή και παρακολούθηση της απόδοσης της πρωτοβουλίας Έξυπνες Πόλεις», στην ένωση εταιρειών «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.- TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE αντί του συνολικού ποσού των  701.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ποσό με ΦΠΑ: € 869.240  και μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης που προβλέπουν αύξηση φυσικού αντικειμένου έως του ποσού 350.500 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στόχος του συμβούλου

Στόχος του συμβούλου είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσεις αλλά και να υλοποιηθεί χωρίς παρεκκλίσεις η δράση «έξυπνες πόλεις» ενώ παράλληλα θα δράσει συμβουλευτικά και τους 17 δήμους που συμμετέχουν στην δράση,

Ουσιαστικά δημιουργούν έναν μηχανισμό υποστήριξης για την εφαρμογή και παρακολούθηση της απόδοσης της πρωτοβουλίας Έξυπνες Πόλεις».

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της ΚτΠ Μ.Α.Ε από Γραφείο Διοίκησης Έργων, το οποίο θα παρακολουθεί αποτελεσματικά την πορεία υλοποίησης της προαναφερθείσας δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) «Έξυπνες Πόλεις», θα εντοπίζει εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό αλλά και σε σχέση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων ή/και την ομαλή ολοκλήρωση των «έξυπνων» δράσεων των Δήμων και θα προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους, θα αναπτύσσει σχετικές αναφορές και, εν γένει, θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των εν λόγω δράσεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Το έργο είναι οριζόντιου χαρακτήρα, με σκοπό να προετοιμάσει τον μηχανισμό διοίκησης και διακυβέρνησης, να παρέχει εποπτική παρακολούθηση όλων των επιμέρους έργων των 17 Δήμων, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης του RRF «Έξυπνες Πόλεις», και να λαμβάνει μέριμνα προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσής τους.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων, όπως ορίζεται στην Παρ.Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της παρούσας.

Αναγκαιότητα – Σκοπιμότητα Έργου

Η δράση «Έξυπνες Πόλεις» αφορά 17 μεγάλους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων συν τον Δήμο Τρικκαίων, ως πρότυπο «έξυπνου Δήμου». Οι Δήμοι κλήθηκαν να υποβάλλουν στρατηγικό πλάνο για την μετατροπή τους σε «έξυπνες πόλεις», σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προτάσεων που τους απέστειλε η ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Εξυπνες δράσεις

Στον οδηγό συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ πλέγμα «έξυπνων» δράσεων ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες κάθε Δήμου σε νευραλγικούς τομείς της καθημερινότητας όπως:

            κινητικότητα,

            ασφάλεια,

            υγεία,

            ενέργεια,

            πολιτική προστασία και περιβάλλον,

            διαχείριση απορριμμάτων

            διαχείριση υδάτινων πόρων,

            οικονομική ανάπτυξη και δόμηση,

            συμμετοχικότητα και,

            συνδεσιμότητα.

Οι 17 Δήμοι είναι οι ακόλουθοι: Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πατρέων, Ηρακλείου, Πειραιώς, Λαρισαίων, Βόλου, Περιστερίου, Ρόδου, Ιωαννίνων, Χανίων, Αχαρνών, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Χαλκιδαίων, Κορδελιού – Ευόσμου, Καλλιθέας και Τρικκαίων.

Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος, στις ελληνικές πόλεις. Η παρέμβαση αποσκοπεί επίσης στον σταδιακό μετασχηματισμό των ελληνικών πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» μέσω της ανάπτυξης νέων υποδομών, ψηφιακών πλατφορμών και πληροφοριακών συστημάτων. Οι προτεινόμενες λύσεις επιτρέπουν στις πόλεις να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα για τη βελτίωση των αστικών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η υλοποίηση της δράσης των «έξυπνων πόλεων», όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα σημάνει για τους πολίτες μεταξύ άλλων:

  1. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας στις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες
  2. Διευκόλυνση της κινητικότητας και δημιουργία συνθηκών ασφάλειας απέναντι σε φυσικές και άλλες καταστροφές
  3. Μείωση της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Η στρατηγική IoT

Παράλληλα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT).

Στοχεύοντας στην αξιοποίηση του δυναμικού της τεχνολογίας ΙοΤ στη χώρα, ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το Γενικό Περίγραμμα για την Εθνική Στρατηγική Συστημάτων για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)-Αίτημα για πληροφορίες (Request for Information – RFI). Το αίτημα αυτό στοχεύει στην συλλογή πληροφορίας  (RFI), σε ειδικούς και ενδιαφερόμενους του κλάδου, προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά.

Η στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των εφαρμογών IoT που  είναι πιο σχετικές με την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της χώρας και τους διαθέσιμους  πόρους. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις έξυπνες πόλεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι από τους βασικούς ενδεικτικούς τομείς της Στρατηγικής είναι:

  1. Έξυπνα σπίτια: Οι συσκευές που συνδέονται στο Διαδίκτυο, όπως οι θερμοστάτες, τα συστήματα φωτισμού και οι συσκευές, μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως και μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να λειτουργούν αυτόματα, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση  και την ευκολία.
  2. Έξυπνες πόλεις: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας διαφόρων αστικών συστημάτων, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων και η δημόσια ασφάλεια.


Πηγή
google news - «Γκάζι» για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων με ΙοΤ και Ταμείο Ανάκαμψης

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.