Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Aegean: Αύξηση 90% στον Κύκλο Εργασιών και μείωση ζημιών μετά από φόρους

Αύξηση 90% στον Κύκλο Εργασιών, για πρώτη φορά θετικό EBITDA στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο του έτους και σημαντική μείωση ζημιών μετά από φόρους

  • €229,1 εκατ. Κύκλος Εργασιών, 90% υψηλότερος σε σχέση με το 2022 και 33% υψηλότερος από το πρώτο τρίμηνο του 2019.
  • 2,6 εκατ. επιβάτες, 72% περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2022, 98% περισσότεροι επιβάτες εξωτερικού.
  • EBITDA κέρδη €19,3 εκατ. από ζημίες €16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
  • €14,4 εκατ. Ζημίες μετά από Φόρους, από Ζημίες €38,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Η ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου , καταγράφοντας σημαντική βελτίωση μεγεθών. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζεται αυξημένος κατά 90% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 αλλά και κατά 33% σε σχέση με το προ πανδημίας πρώτο τρίμηνο του 2019, φτάνοντας τα €229,1 εκατ.

Η επιβατική κίνηση εμφάνισε ισχυρή δυναμική, παρά το παραδοσιακά εποχικά ασθενές πρώτο τρίμηνο του έτους, συνεχίζοντας τη δυναμική του προηγούμενου έτους και καταγράφοντας αύξηση 72% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, ο Όμιλος προσέφερε 3,2 εκατ. θέσεις και μετέφερε 2,6 εκατ. επιβάτες, εκ των οποίων 1,6 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%, βελτιωμένος κατά 15,5 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Υψηλότερη χωρητικότητα

Η υψηλότερη χωρητικότητα που διατηρήθηκε τη χειμερινή περίοδο, η αυξημένη δυναμική της ζήτησης σε συνδυασμό με την προσφορά νέων υπηρεσιών καθώς και η εξελισσόμενη ωρίμανση της αναβάθμισης του στόλου συνέβαλλαν στην επίτευξη θετικού EBITDA στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο, ήτοι κέρδη €19,3 εκατ. από ζημίες €16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά και ζημίες €8,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Αντίστοιχα και οι ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε €14,4 εκατ. από ζημίες €38,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022 και ζημίες €35,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2023 ο Όμιλος της AEGEAN εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές €138,6 εκατ., απόρροια και των υψηλών επιπέδων προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε €591,1 εκατ.[1] την 31.03.2023 από 527,9 εκατ. [2] στο τέλος του έτους μετά και την αποπληρωμή δανεισμού ύψους €68,5 εκατ.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα του πρώτου τρίμηνου, που σηματοδοτεί, στην πιο αδύναμη περίοδο του έτους, τη δυναμική της ζήτησης αλλά και την ανταγωνιστικότητα της AEGEAN στο μετά πανδημίας περιβάλλον. Υποστηρίξαμε για άλλη μια φορά την επέκταση της τουριστικής περιόδου στην χώρα μας, μέσω της σημαντικής επένδυσης μας σε αύξηση της χωρητικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρώτο τρίμηνο του 2023, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της κίνησης.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση και κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο, που όπως πάντα θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα της χρονιάς. Παράλληλα, ανοίγουμε νέους προορισμούς και παρουσιάζουμε κάθε μήνα νέα προϊόντα και στοχευμένες υπηρεσίες σε όλη την αλυσίδα του ταξιδιού, ώστε να δώσουμε στους επιβάτες μας τις δυνατότητες και τις επιλογές που βελτιώνουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία και την σχέση τους με την AEGEAN».

Η AEGEAN σχεδιάζει να επιχειρεί με 76 αεροπλάνα το 2023 και να προσφέρει συνολικά 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Το Δίκτυο θα καλύπτει 46 χώρες, με 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από συνολικά 8 βάσεις.

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2023

 

(σε € εκατ.) Πρώτο

Τρίμηνο 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ

‘22/‘23

Έσοδα 172,0 120,8 229,1 90%
EBITDA1 (8,5) (16,1) 19,3
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (48,7) (48,3) (18,6)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (35,2) (38,5) (14,4)

Σημείωση:

1.Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

Πρώτο

Τρίμηνο 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ

‘22/‘23

Σύνολο Επιβατών (‘000) 2.525 1.502 2.581 72%
Χιλιομετρικοί επιβάτες (RPKs σε εκατ.) 2.482 1.455 2.715 87%
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.) 3.015 2.211 3.340 51%
Συντελεστής Πληρότητας

Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)

82,3% 66,1% 81,6% 15,5pp

Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022 και 2023 ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.

Πρώτο

Τρίμηνο 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

 
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs) 100% 73% 111%  
Έσοδα 100% 70% 133%  

 

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού

(σε € εκατ.) 31.12.2022 31.03.2023
   
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων 527,9 591,1
Δανειακές υποχρεώσεις 268,2 197,7
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 737,3 812,6
Καθαρός Δανεισμός 477,6 419,2
     
EBITDA1 -12μηνο trailing 274,9 310,3
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA 1,7x 1,4x

Σημείωση:

1.Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2022 και Απρ. 2022 -Μαρ. 2023 αντίστοιχα).

Η AEGEAN με μία ματιά

 

(σε € εκατ.) Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ
Έσοδα 120,8 229,1 90%
EBITDA1 (16,1) 19,3
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (48,3) (18,6)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (38,5) (14,4)
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.) 1.502 2.581 72%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 99 126 27%
Συντελεστής Πληρότητας –  Τακτικές πτήσεις

(RPK/ASK)

66,1% 81,6% 15,5pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) 65,4% 80,0% 14,6pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) 829 891 7,4%
RASK (σε € λεπτά)2 5,5 6,9 26%
Yield (σε € λεπτά)3 8,3 8,4 2%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 8,0 7,7 -4%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4

– εκτός κόστους καυσίμων

6,5 5,8 -11%https://www.moved.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

4,234ΥποστηρικτέςΚάντε Like
34ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
3,542ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
432ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
321ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
251ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ