Modern technology gives us many things.

Αποτελέσματα Γ’ τριμήνου Ομίλου ΟΤΕ: Συνεχίζονται οι θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα

0

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με τη θετική πορεία στην ελληνική αγορά να ξεχωρίζει.

Αύξηση κατά 1,8%  παρατηρείται στα έσοδα, χάρη στην περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ αυξημένο κατά 3,2% εμφανίζεται και το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) του Ομίλου. Στην Ελλάδα, η αύξηση εσόδων του Ομίλου ΟΤΕ άγγιξε το 3,5%. Καταγράφηκε 1,8% αύξηση στα έσοδα λιανικής σταθερής, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και των θετικών τάσεων στην τηλεόραση. Σημαντική αύξηση κατά 8,2% υπήρξε στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, κυρίως λόγω ανάκαμψης στα έσοδα περιαγωγής. Άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής αύξησης, κατά 5,0%, του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL)  και συνεχιζόμενη ενίσχυση στους κύριους δείκτες (KPIs) και στις λειτουργικές τάσεις προκαλούν αισιοδοξία. Αυξανόμενη ήταν η ζήτηση για γρηγορότερες ευρυζωνικές ταχύτητες, με αύξηση κατά 24% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη δικτύου FTTH, διαθέσιμο σε 479 χιλιάδες νοικοκυριά στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η κινητή Ρουμανίας επηρεάστηκε από έκτακτες προσαρμογές πέρυσι, εμφανίζοντας βελτιούμενες τάσεις κερδοφορίας. Συγχρόνως, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση της Telekom Romania (σταθερή) με την έκτακτη αμοιβή στους μετόχους να ανέρχεται στα €174 εκατ. (€113 εκατ. έκτακτο μέρισμα ή περίπου €0,25/μετοχή, €61 εκατ. πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών).

 

 (Εκατ. €) Γ’τρίμηνο

2021

Γ’τρίμηνο

2020

+/- % 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
Κύκλος Εργασιών 861,4 846,4 +1,8% 2.476,8 2.409,8 +2,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 352,5 341,6 +3,2% 964,1 928,5 +3,8%
Περιθώριο (%) 40,9% 40,4% +0,5μον 38,9% 38,5% +0,4μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 342,1 15,0 660,9 271,7 +143,2%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 209,7 88,6 +136,7% 386,5 244,1 +58,3%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 160,2 129,7 +23,5% 368,1 325,6 +13,1%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,4628 0,1909 +142,4% 0,8476 0,5224 +62,3%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 161,4 99,3 +62,5% 398,5 381,9 +4,3%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 115,8 114,3 +1,3% 441,4 400,8 +10,1%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 108,0 91,6 +17,9% 381,9 325,6 +17,3%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL) (2,9) 12,8 -122,7% 23,5 34,2 -31,3%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 904,2 699,5 +29,3% 904,2 699,5 +29,3%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

421,8 648,5 -35,0% 421,8 648,5 -35,0%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 763,9 1.031,7 -26,0% 763,9 1.031,7 -26,0%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εκτός από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) μαζί με ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 

 

 Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

“Χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο. Έσοδα Ομίλου, EBITDA και περιθώριο EBITDA, είναι όλα υψηλότερα από πέρυσι. Tα έσοδα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες και περισσότερα δεδομένα, τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή, καθώς και από την ανάκαμψη στον τουρισμό που οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στα έσοδα περιαγωγής. Στη Ρουμανία, ολοκληρώσαμε την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή και αποκτήσαμε το 100% στην κινητή, οι επιδόσεις της οποίας είναι στη σωστή κατεύθυνση.

“Οι ισχυρές ταμειακές μας ροές από την αρχή του έτους, μας επιτρέπουν να υλοποιούμε απρόσκοπτα, τόσο την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, όσο και τις επενδύσεις μας σε υπερσύγχρονες υποδομές, προς όφελος των πελατών μας και της χώρας.”

 Προοπτικές

Χάρη στα υπερσύγχρονα δίκτυά του, ο ΟΤΕ παρέχει ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες, ποιότητα και αξιοπιστία στους πελάτες του, λιανικής και χονδρικής. Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTH και 5G του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Μετά την άρση των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων λόγω COVID 19 και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα πετύχει ουσιαστική ανάκαμψη εσόδων και κερδοφορίας το 2021.

Η σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, ύψους €30,5 δισ., εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει τη μελλοντική της ανάπτυξη. Καθώς η ζήτηση για ευρύτερη πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων αυξάνεται, ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια τις επενδύσεις του σε δίκτυα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΤΕ, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Για το 2021, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν ελαφρώς τα €550 εκατ., ενώ η Διοίκηση συνεχίζει να αναμένει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτη αμοιβή προς τους μετόχους €174 εκατ., η οποία αποτελεί διανομή του καθαρού ποσού από την πώληση του ποσοστού που κατείχε ο ΟΤΕ στην Τelekom Romania (Σταθερή).

Ο Όμιλος ΟΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση της σταθερής στην Ρουμανία, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επανεστίαση σε βιώσιμες και κερδοφόρες δραστηριότητες. Ο ΟΤΕ παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας κατέχοντας το 100% της Telekom Romania Mobile (κινητή) μετά την απόκτηση του ποσοστού 30% που κατείχε προηγουμένως η Telekom Romania (σταθερή).

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 1,8% στο Γ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €861,4 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα €789,9 εκατ., στηριζόμενα από την ανάκαμψη στον τουρισμό και τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή και δεδομένα στην κινητή. Στην Ρουμανία, τα έσοδα της κινητής διαμορφώθηκαν στα €80,8 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10,8%, αντανακλώντας ορισμένες έκτακτες ευνοϊκές προσαρμογές που έγιναν στο Γ’ τρίμηνο του 2020. Εξαιρουμένων αυτών των προσαρμογών, τα έσοδα στην Ρουμανία θα είχαν μειωθεί  περίπου 4%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €488,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 0,9% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020, σχεδόν αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3,2% σε €352,5 εκατ., οδηγώντας σε ένα ισχυρό περιθώριο 40,9% λόγω των θετικών επιδόσεων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 5,0%, στα €342,0 εκατ., και το περιθώριο ανήλθε στο 43,3%, υψηλότερο κατά 60 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €10,5 εκατ., μειωμένη κατά 33,5% από μια υψηλή βάση σύγκρισης.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €281,5 εκατ., υψηλότερα κατά €271 εκατ. σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της απομείωσης κατά €160 εκατ. στην κινητή Ρουμανίας το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς και του αντιλογισμού της πρόβλεψης €132 εκατ. στο τρέχον τρίμηνο που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε επιβάρυνση €71,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με τη θετική φορολογία των €56,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της θετικής αναβαλλόμενης φορολογίας που σχετίζεται με την πώληση της Telekom Romania και καταγράφηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020 μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €161,4 εκατ., αυξημένες κατά 62,5% από το Γ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τις υψηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €147,2 εκατ. και €14,2 εκατ. αντίστοιχα. Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε €398,5 εκατ., αυξημένες κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε €115,8 εκατ., αυξημένες κατά 1,3% σε ετήσια βάση παρά τις υψηλότερες επενδύσεις στο τρίμηνο. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €108,0 εκατ., αυξημένες κατά €16,4 εκατ. σε ετήσια βάση, λόγω χαμηλότερου φόρου εισοδήματος, εξόδων από τόκους και πληρωμών που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν €763,9 εκατ., μειωμένος κατά 26,0% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

 

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο

2021

Γ’τρίμηνο

2020

+/- % 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
Ελλάδα 789,9 763,0 +3,5% 2.265,6 2.162,1 +4,8%
Ρουμανία κινητή 80,8 90,6 -10,8% 232,7 266,1 -12,6%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (9,3) (7,2) +29,2% (21,5) (18,4) +16,8%
Όμιλος ΟΤΕ 861,4 846,4 +1,8% 2.476,8 2.409,8 +2,8%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο

2021

Γ’τρίμηνο

2020

+/- % 9M’

2021

9M’

2020

+/- %
Ελλάδα 342,0 325,8 +5,0% 944,0 899,2 +5,0%
Περιθώριο (%) 43,3% 42,7% +0,6μον 41,7% 41,6% +0,1μον
Ρουμανία κινητή 10,5 15,8 -33,5% 20,1 29,3 -31,4%
Περιθώριο (%) 13,0% 17,4% -4,4μον 8,6% 11,0% -2,4μον
Όμιλος ΟΤΕ 352,5 341,6 +3,2% 964,1 928,5 +3,8%
Περιθώριο (%) 40,9% 40,4% +0,5μον 38,9% 38,5% +0,4μον

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Λειτουργικά στοιχεία:   

Γ’ τρίμηνο 2021 Γ’ τρίμηνο 2020 Ετήσιο  % Ετήσιο  +/- Γ’ τρίμηνο 2021 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.698.927 2.663.920 +1,3% 35.007 (530) 
Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.221.725 2.104.151 +5,6% 117.574 17.916 
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.099.784  886.178  +24,1% 213.606  43.574 
Συνδρομητές τηλεόρασης 600.167 563.051 +6,6% 37.116 21.316 
Πελάτες Κινητής 7.040.252 7.112.324 -1,0% (72.072) 52.311 
 Πελάτες Συμβολαίου 2.790.102  2.722.570  +2,5% 67.532  34.431 
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.250.150  4.389.754  -3,2% (139.604)  17.880 

 

Σταθερή Τηλεφωνία

Ο ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών το Γ’ τρίμηνο, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 44 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.100.000, που αντιστοιχεί στη μισή περίπου πελατειακή βάση ευρυζωνικών συνδέσεων. Καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναβαθμίζει την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών του, η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών αυξήθηκε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες FTTx, και το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 23% των συνδέσεων οπτικών ινών, σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πελάτες έχουν ακόμη ευρυζωνικά προγράμματα χαμηλότερων ταχυτήτων, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δικτύου οπτικών ινών αναμένεται να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του Ομίλου.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), με τη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες να αυξάνεται σταθερά. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 479 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, με στόχο να ξεπεράσουν τις 560 χιλιάδες στο τέλος της χρονιάς. Οι υπηρεσίες FTTH κερδίζουν έδαφος, όσο αυξάνεται η διαθεσιμότητα του δικτύου σε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ανάπτυξη του FTTH δικτύου, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες του θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν δίκτυα τελευταίας τεχνολογίας, και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης άγγιξε τις 600 χιλιάδες, αυξημένος κατά 6,6% σε ετήσια βάση. Η Cosmote TV κατέγραψε 21 χιλιάδες νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, μια αύξηση που αποδίδεται στις συνεχείς επενδύσεις της σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, ιδίως στις συμφωνίες που εξασφάλισε με οκτώ από τις δεκατέσσερις ελληνικές ομάδες της Superleague για την αποκλειστική μετάδοση των εντός έδρας αγώνων τους. H εταιρεία εμπλούτισε επίσης το αθλητικό της περιεχόμενο με τα δικαιώματα μετάδοσης του ιταλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Lega Serie A.

Κινητή Τηλεφωνία

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,0 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 1,0% σε σχέση με το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας. Συνεπής με τη στρατηγική της, η εταιρεία λάνσαρε πρόσφατα το «Cosmote Neo», το πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, που δίνει κίνητρα σε πελάτες νεότερης ηλικίας, γνώστες της τεχνολογίας, να μεταβούν σε προγράμματα προστιθέμενης αξίας.

Η COSMOTE επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς την κάλυψη του δικτύου 5G και στοχεύει σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 60% στα τέλη του 2021 και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων και μέσω του δικτύου 4G/4G+. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη συμφωνίας με δίκτυα 34 χωρών για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές της υπηρεσίες 5G στο εξωτερικό.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο COSMOTE διακρίθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της OOKLA. Η μέση ταχύτητα download της COSMOTE παρουσίασε αύξηση κατά 90% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς φέτος περιελήφθησαν στις μετρήσεις και οι επιδόσεις των δικτύων 5G.

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.) Γ’τρίμηνο 2021 Γ’τρίμηνο 2020 +/- % 9M’ 2021 9M’ 2020 +/- %
Κύκλος Εργασιών 789,9 763,0 +3,5% 2.265,6 2.162,1 +4,8%
Έσοδα λιανικής σταθερής 241,2 236,9 +1,8% 710,3 702,6 +1,1%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 263,7 243,7 +8,2% 719,2 683,8 +5,2%
Έσοδα χονδρικής 144,7 156,0 -7,2% 427,2 432,2 -1,2%
Λοιπά Έσοδα 140,3 126,4 +11,0% 408,9 343,5 +19,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 342,0 325,8 +5,0% 944,0 899,2 +5,0%
Περιθώριο % 43,3% 42,7% +0,6μον 41,7% 41,6% +0,1μον

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 3,5%, στα €789,9 εκατ., λόγω ισχυρής ανάπτυξης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην κινητή.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,8% στο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν σημαντικά στο τρίμηνο, κατά 8,2%, με ανάπτυξη σε όλους του τομείς. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο, αγγίζοντας το 90% των εσόδων προ πανδημίας  (Γ’ τρίμηνο 2019). Τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και καρτοκινητής αυξήθηκαν επίσης στο τρίμηνο, χάρη στις ενέργειες για την προώθηση της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 7,2% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση, η οποία αναμένεται να επανέλθει στο τέταρτο τρίμηνο.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,0% στο τρίμηνο, στα €342,0 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 43,3%, από 42,7% το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής και οι εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού υπερκάλυψαν το αυξημένο κόστος ενέργειας και τα έξοδα που σχετίζονται με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. Το κόστος ενέργειας αποτελεί περίπου το 4% των συνολικών εξόδων στην Ελλάδα και ο ΟΤΕ αναμένει ένα επιπλέον ποσό εύρους €10 εκατ. ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των τιμών παγκοσμίως.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

 

Λειτουργικά στοιχεία Γ’τρίμηνο 2021 Γ’τρίμηνο 2020 Ετήσιο % Ετήσιο

+/-

Γ’ τρίμηνο

2021

+/-

Συνδρομητές κινητής 3.602.058 3.694.942 -2,5% (92.884) 62.429
       Πελάτες συμβολαίου 1.717.177  1.603.421  +7,1% 113.756  20.779 
       Πελάτες καρτοκινητής 1.884.881  2.091.521  9,9% (206.640 41.650 

 

  

 (Εκατ. €) Γ’τρίμηνο 2021 Γ’τρίμηνο 2020 +/- % 9M’

 2021

9M’

2020

+/- %
Κύκλος Εργασιών 80,8 90,6 -10,8% 232,7 266,1 -12,6%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 56,1 57,2 -1,9% 165,4 174,6 -5,3%
Λοιπά Έσοδα 24,7 33,4 -26,0% 67,3 91,5 -26,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 10,5 15,8 -33,5% 20,1 29,3 -31,4%
Περιθώριο % 13,0% 17,4% -4,4μον 8,6% 11,0% -2,4μον

 

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 10,8%, αντανακλώντας ορισμένες έκτακτες θετικές προσαρμογές που σχετίζονται με τους  πελάτες συμβολαίου το Γ’ τρίμηνο του 2020.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €56,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,9%, σημειώνοντας άλλο ένα τρίμηνο με βελτιωμένες τάσεις, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου ενισχύθηκαν και τα έσοδα περιαγωγής σημείωσαν  ανάκαμψη. Με αύξηση 7,1% σε ετήσια βάση, οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής πελατειακής βάσης. Τον Ιούλιο του 2021, η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας εφάρμοσε μείωση περίπου 8% στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, ενώ περαιτέρω μείωση αναμένεται στις αρχές του νέου έτους.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 26,0%, αντανακλώντας κυρίως τις έκτακτες θετικές προσαρμογές στα έσοδα από συσκευές το Γ’ τρίμηνο του 2020.

 

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 33,5% το Γ’ τρίμηνο, στα €10,5 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 13,0%. Εξαιρουμένων των προσαρμογών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περίπου κατά 11%, σημειώνοντας σημαντική ανάκαμψη σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

Ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania (Σταθερή)

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ολοκλήρωσε την πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”), με το τελικό τίμημα να ανέρχεται στα €295,6 εκατ. Μετά την πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  ενέκρινε έκτακτη αμοιβή €174 εκατ. προς τους μετόχους της, με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον ΟΤΕ του 30% της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) με τελικό τίμημα στα €58,9 εκατ. κατόπιν των όρων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

 

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών 2020-2022 και συγκεκριμένα την περίοδο 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, συνολικά 7.096.041 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 14,73 ανά μετοχή. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 19 Ιουλίου 2021. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο ΟΤΕ κατείχε 5.048.517 ίδιες μετοχές.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΓΕΓΓΕΓΟΝΟΤΑ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Έκτακτο μέρισμα και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Στις 14 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενέκρινε την διανομή έκτακτης αμοιβής προς τους μετόχους ύψους €174 εκατ., με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την πώληση του ποσοστού (54%) του ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος €113,3 εκατ. ή €0,248 ανά μετοχή (ή €0,252068 προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) το οποίο θα καταβληθεί στις 19 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση περίπου €60,7 εκατ. κατά την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 για αγορές ιδίων μετοχών, υπό το υφιστάμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

 


 

Πίνακες που ακολουθούν:

 

  1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

  1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Σεπτεμβρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020

 

  • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

  1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

  1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 


I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από από κονδύλια της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας V), την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τiς καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

 

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2020 και μετά.

 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/09/2021 30/09/2020 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 753,5 974,4 -22,7%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 422,5 23,6
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0 350,0 -57,1%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 276,6 315,9 -12,4%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 65,5 67,3 -2,7%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (898,5) (694,3) +29,4%
Καθαρός Δανεισμός 769,6 1.036,9 -25,8%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,7) (5,2) +9,6%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 763,9 1.031,7 -26,0%

 

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/09/2021 30/09/2020 +/- %
Καθαρός Δανεισμός 769,6 1.036,9 -25,8%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) (276,6) (315,9) -12,4%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) (65,5) (67,3) -2,7%
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 427,5 653,7 -34,6%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,7) (5,2) +9,6%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 421,8 648,5 -35,0%

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και

μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
Σύνολο Κύκλου εργασιών 861,4 846,4 +1,8% 2.476,8 2.409,8 +2,8%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0,4 2,0 -80,0% 6,0 8,5 -29,4%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (357,1) (504,4) -29,2% (1,329,2) (1,498,8) -11,3%
EBITDA 504,7 344,0 +46,7% 1.153,6 919,5 +25,5%
Περιθώριο % 58,6% 40,6% +18μον 46,6% 38,2% +8,4μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης (132,5) 14,4 (127,8) 67,5
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 1,5 6,3 -76,2% 3,0 6,3 -52,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA 373,7 364,7 +2,5% 1.028,8 993,3 +3,6%
Περιθώριο % 43,4% 43,1% +0,3μον 41,5% 41,2% +0,3μον

 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
EBITDA 504,7 344,0 +46,7% 1.153,6 919,5 +25,5%
Περιθώριο % 58,6% 40,6% +18μον 46,6% 38,2% +8,4μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (17,1) (18,4) -7,1% (52,1) (50,4) +3,4%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (4,1) (4,7) -12,8% (12,6) (14,4) -12,5%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 483,5 320,9 +50,7% 1.088,9 854,7 +27,4%
Περιθώριο % 56,1% 37,9% +18,2μον 44,0% 35,5% +8,5μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης (132,5) 14,4 (127,8) 67,5
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 1,5 6,3 -76,2% 3,0 6,3 -52,4%
Προσαρμοσμένο  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 352,5 341,6 +3,2% 964,1 928,5 +3,8%
Περιθώριο % 40,9% 40,4% +0,5μον 38,9% 38,5% +0,4μον

 

 

Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
EBITDA 490,9 322,3 +52,3% 1.121,6 877,8 +27,8%
Περιθώριο % 62,1% 42,2% +19,9μον 49,5% 40,6% +8,9μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (12,5) (12,9) -3,1% (38,3) (39,1) -2,0%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (3,7) (4,2) -11,9% (11,2) (13,0) -13,8%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 474,7 305,2 +55,5% 1.072,1 825,7 +29,8%
Περιθώριο % 60,1% 40,0% +20,1μον 47,3% 38,2% +9,1μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης (132,7) 14,3 (128,1) 67,2
Έξοδα αναδιοργάνωσης, και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 6,3 -100,0% 6,3 -100,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 342,0 325,8 +5,0% 944,0 899,2 +5,0%
Περιθώριο % 43,3% 42,7% +0,6μον 41,7% 41,6% +0,1μον

 

 

Ρουμανία (κινητή)- (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
EBITDA 13,8 21,7 -36,4% 32,1 41,8 -23,2%
Περιθώριο % 17,1% 24,0% -6,9μον 13,8% 15,7% -1,9μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (4,6) (5,5) -16,4% (13,9) (11,4) +21,9%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (0,4) (0,5) -20,0% (1,4) (1,4) +0,0%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 8,8 15,7 -43,9% 16,8 29,0 -42,1%
Περιθώριο % 10,9% 17,3% -6,4μον 7,2% 10,9% -3,7μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 0,2 0,1 +100,0% 0,3 0,3 +0,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 1,5 3,0
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 10,5 15,8 -33,5% 20,1 29,3 -31,4%
Περιθώριο % 13,0% 17,4% -4,4μον 8,6% 11,0% -2,4μον

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 209,7 88,6 +136,7% 386,5 244,1 +58,3%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης (103,3) 10,9 (99,6) 51,3
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 1,4 6,3 -77,8% 2,5 6,3 -60,3%
Ζημιά από την πώληση θυγατρικής 50,9 50,9
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων (7,4) -100,0% (7,4) -100,0%
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές 138,3 -100,0% 138,3 -100,0%
Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα 1,5 -107,0 -101,4% 1,5 -107,0 -101,4%
Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος 26,3
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας 160,2  129,7  +23,5% 368,1  325,6  +13,1%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (162,3) (99,8) +62,6% (400,5) (382,4) +4,7%
Καταβολές για αγορά φάσματος 0,9 0,5 +80,0% 2,0 0,5
Προσαρμοσμένες Eπενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (161,4) (99,3) +62,5% (398,5) (381,9) +4,3%

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 302,3 240,9 +25,5% 916,7 846,2 +8,3%
Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 17,0 31,8 -46,5% 86,7 93,1 -6,9%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,3 0,4 -25,0% 0,7 1,2 -41,7%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (162,3) (99,8) +62,6% (400,5) (382,4) +4,7%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 123,3 109,7 +12,4% 430,2 371,9 +15,7%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (15,3) (18,1) -15,5% (48,3) (46,3) +4,3%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 108,0 91,6 +17,9% 381,9 325,6 +17,3%

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται  ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από  μισθώσεις.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2021

Γ’τρίμηνο

 2020

+/-% 9M’

 2021

9M’

 2020

+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 123,3 109,7 +12,4% 430,2 371,9 +15,7%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 3,9 20,5 -81,0% 51,6 70,4 -26,7%
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 3,0 1,7 +76,5% 5,9 4,3 +37,2%
Καταβολές για αγορά φάσματος 0,9 0,5 +80,0% 2,0 0,5
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 131,1 132,4 -1,0% 489,7 447,1 +9,5%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (15,3) (18,1) -15,5% (48,3) (46,3) +4,3%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 115,8 114,3 +1,3% 441,4 400,8 +10,1%

 

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2021 31/12/2020
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.048,3 2.060,6
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 345,4 362,1
Υπεραξία 376,6 376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 332,1 361,0
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 391,6 408,0
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 69,5 72,3
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 225,2 364,0
Κόστος συμβάσεων 23,3 24,6
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 73,3 75,7
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.885,4 4.105,0
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 39,6 26,9
Πελάτες 514,3 433,1
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,7 5,4
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 31,7 28,7
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 142,9 143,8
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 1,8 2,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 898,5 516,2
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.634,5 1.156,4
Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 606,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.519,9 5.867,9
 

 

 

 

 

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2021 31/12/2020
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο             1.292,6 1.330,6
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο                462,5 476,4
Ίδιες μετοχές                (76,8) (132,2)
Τακτικό αποθεματικό                440,7 440,7
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά              (160,5) (201,6)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών           (3.314,1) (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο             3.427,2 3.396,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
2.071,6 1.995,8
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1,6 144,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.073,2 2.139,8
     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 753,5 974,8
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 142,2 145,7
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 101,1 109,2
Συμβατικές υποχρεώσεις 25,8 25,4
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 276,6 290,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2,7 9,8
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 89,1 107,8
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.391,0 1.663,3
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 718,9 719,8
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0 205,9
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 422,5 23,1
Φόρος εισοδήματος 96,7 76,2
Συμβατικές υποχρεώσεις 121,0 121,8
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 65,5 61,2
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης 178,9
Μερίσματα πληρωτέα 2,2 2,2
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 478,9 364,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.055,7 1.753,6
Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 311,2
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.519,9 5.867,9

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

 

(Ευρώ εκατ.)
Γ΄ τρίμηνο

 2021

Γ΄ τρίμηνο

2020

+/- % 9M

 2021

9M

 2020

+/- %
 
Σύνολο κύκλου εργασιών 861,4 846,4 +1,8% 2.476,8 2.409,8 +2,8%
 
Λοιπά έσοδα 0,4 2,0 -80,0% 6,0 8,5 -29,4%
 
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (112,7) (120,4) -6,4% (322,5) (327,8) -1,6%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (15,9) (19,9) -20,1% (53,2) (58,9) -9,7%
Αποδοχές προσωπικού (105,8) (114,8) -7,8% (335,3) (364,0) -7,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης 132,5 (14,4) 127,8 (67,5)
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (20,2) (16,9) +19,5% (59,1) (56,8) +4,0%
Κόστος εμπορευμάτων (72,6) (73,2) -0,8% (223,5) (203,2) +10,0%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (18,3) (17,4) +5,2% (55,2) (50,8) +8,7%
Έξοδα προώθησης (17,4) (16,6) +4,8% (45,2) (47,6) -5,0%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (126,7) (110,8) +14,4% (363,0) (322,2) +12,7%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (357,1) (504,4) -29,2% (1.329,2) (1.498,8) -11,3%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 504,7 344,0 +46,7% 1.153,6 919,5 +25,5%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (162,6) (329,0) -50,6% (492,7) (647,8) -23,9%
Λειτουργικά κέρδη (ζημιές) πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 342,1 15,0 660,9 271,7 +143,2%
 
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (11,0) (13,2) -16,7% (35,0) (46,3) -24,4%
Πιστωτικοί τόκοι 0,3 0,4 -25,0% 0,7 1,2 -41,7%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 1,0 (1,1) 0,3 (1,6)
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (50,9) 9,5 (50,5) 9,1
Σύνολο κερδών( ζημιών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (60,6) (4,4) (84,5) (37,6)
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 281,5 10,6 576,4 234,1 +146,2%
Φόρος εισοδήματος (71,1) 56,6 (191,2) (12,9)
Κέρδη (ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 210,4 67,2 385,2 221,2 +74,1%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 37,2 76,5 -51,4% 103,9 106,8 -2,7%
Κέρδη (ζημιές) περιόδου 247,6 143,7 +72,3% 489,1 328,0 +49,1%
             
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της εταιρείας 235,1 135,7 +73,2% 457,1 316,7 +44,3%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 209,7 88,6 +136,7% 386,5 244,1 +58,3%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 25,4 47,1 -46,1% 70,6 72,6 -2,8%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 12,5 8,0 +56,3% 32,0 11,3 +183,2%

 

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

(Ευρώ εκατ.)        
Γ΄ τρίμηνο

 2021

Γ΄ τρίμηνο

2020

+/- % 9M

 2021

9M

 2020

+/- %
 
Κύκλος εργασιών            
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής 241,2 236,9 +1,8% 710,3 702,6 +1,1%
Έσοδα χονδρικής 144,5 155,9 -7,3% 426,8 431,8 -1,2%
Λοιπά έσοδα 69,5 67,0 +3,7% 197,0 204,7 -3,8%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 455,2 459,8 -1,0% 1.334,1 1.339,1 -0,4%
Κινητή τηλεφωνία:
Έσοδα υπηρεσιών 318,8 299,1 +6,6% 881,4 854,1 +3,2%
Έσοδα πώλησης συσκευών 63,9 67,1 -4,8% 192,8 157,4 +22,5%
Λοιπά έσοδα 4,7 4,9 -4,1% 14,0 12,9 +8,5%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 387,4 371,1 +4,4% 1.088,2 1.024,4 +6,2%
             
Λοιπά έσοδα 18,8 15,5 +21,3% 54,5 46,3 +17,7%
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 861,4 846,4 +1,8% 2.476,8 2.409,8 +2,8%

 

 

 

V.            ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

 

(Ευρώ εκατ.) Γ΄ τρίμηνο

2021

Γ΄ τρίμηνο

2020

+/- % Ενιάμηνο

2021

Ενιάμηνο

2020

+/- %
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 281,5 10,6 576,4 234,1 +146,2%
Προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 162,6 329,0 -50,6% 492,7 647,8 -23,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης (132,5) 14,4 (127,8) 67,5
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 1,0 1,2 -16,7% 3,2 3,5 -8,6%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,3 0,6 -50,0% 0,9 0,7 +28,6%
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (1,0) 1,1 (0,3) 1,6
 Πιστωτικοί τόκοι (0,3) (0,4) -25,0% (0,7) (1,2) -41,7%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 50,9 (9,5) 50,5 (9,1)
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11,0 13,2 -16,7% 35,0 46,3 -24,4%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (10,9) (2,1) (51,9) (18,7) +177,5%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,8 (3,7) -121,6% (12,8) (1,8)
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (18,3) (8,4) +117,9% (42,2) (24,6) +71,5%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 6,6 10,0 -34,0% 3,1 7,7 -59,7%
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (3,9) (20,5) -81,0% (51,6) (70,4) -26,7%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (2,6) (3,2) -18,7% (7,5) (8,2) -8,5%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (17,4) (39,4) -55,8% (25,1) (44,7) -43,8%
Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι (4,1) (4,7) -12,8% (12,6) (14,4) -12,5%
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (49,3) (81,2) -39,3% (51,2) (81,7) -37,3%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 17,0 31,8 -46,5% 86,7 93,1 -6,9%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 302,3 240,9 +25,5% 916,7 846,2 +8,3%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0,1 0,1
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8 1,8 0,0% 5,4 5,4 0,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (162,3) (99,8) +62,6% (400,5) (382,4) +4,7%
Εισπράξεις/(πληρωμές) από πωλήσεις θυγατρικών / επενδύσεις 291,7 291,7
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικών που διατίθενται προς πώληση (89,3) (89,3)
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,1 0,2 -50,0% 0,5 0,2 +150,0%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,3 0,4 -25,0% 0,7 1,2 -41,7%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (18,2) (17,9) +1,7% (57,5) (52,6) +9,3%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 24,2 (115,3) (248,9) (428,2) -41,9%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ιδίων μετοχών (47,1) (41,4) +13,8% (112,0) (101,8) +10,0%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 350,0 361,5 -3,2%
Εξοφλήσεις δανείων (11,6) (639,5) -98,2% (229,0) (724,3) -68,4%
Αποπληρωμή μισθωμάτων (15,3) (18,1) -15,5% (48,3) (46,3) +4,3%
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (312,6) (257,9) +21,2% (312,8) (257,9) +21,3%
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (1,7) (1,4) +21,4% (5,7) (10,3) -44,7%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (388,3) (958,3) -59,5% (357,8) (779,1) -54,1%
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων (61,8) (832,7) -92,6% 310,0 (361,1)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 885,9 1.528,7 -42,0% 516,2 1.058,3 -51,2%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (0,1) (1,7) -94,1% (1,0) (2,9) -65,5%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, έναρξης περιόδου 74,5 73,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 898,5 694,3 +29,4% 898,5 694,3 +29,4%

 

Πατήστε εδώ και ακολουθήστε το TechWar.gr στο Google News για να μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις τεχνολογίας.

Πηγή

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.