fbpx
Modern technology gives us many things.

Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου και έτους 2021

0

ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

“Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, κλείνουμε δυναμικά μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία πετύχαμε αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων μας και, κυρίως, της λειτουργικής μας κερδοφορίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχουμε δημιουργήσει, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία των πελατών μας και την αποτελεσματικότητα των δικτύων μας. Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητές μας, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται.

Θέτουμε τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόμενα χρόνια. Επιταχύνουμε δυναμικά την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνουμε το δίκτυο 5G με γρήγορους ρυθμούς, ενισχύουμε τις εμπορικές μας δραστηριότητες και βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτούς τους τομείς γιατί είναι καθοριστικοί τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για την ανάπτυξη των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των μετόχων του ΟΤΕ παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συνολική αμοιβή των μετόχων μας για το 2022 είναι αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021.”

Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

Κατόπιν εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας να επεκτείνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους αναθεωρήθηκε ως εξής:

Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα επόμενα χρόνια, η συνολική αμοιβή θα επιμερίζεται μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών  σε αναλογία 50% μεταξύ μερισμάτων & επαναγοράς ιδίων μετοχών.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2022 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2022, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2023 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2023 κ.ο.κ.

Το 2022, η συνολική αμοιβή θα ανέλθει σε €500 εκατ., αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021 και θα επιμεριστεί ισόποσα σε μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) το 2022 και τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσει τα 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2027. Με την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, ο ΟΤΕ δημιουργεί την υποδομή που  χρειάζεται η  Ελλάδα για να συνεχίσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την οικονομική ανάκαμψη. Αυτή η σημαντική επένδυση θα ενισχύσει τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ τις ερχόμενες δεκαετίες, ενώ θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης σε FTTH ουσιαστικά σε όλους τους συνδρομητές που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω υποδομών χαλκού ή FTTC.

Επιπλέον του FTTH, η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου 5G, δίνει στον Όμιλο τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες, να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να ενισχύσει την κερδοφορία του. Οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές δικτύου και στην εμπειρία του πελάτη θα επιστρέψουν στον ΟΤΕ να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

Τους τελευταίους μήνες, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει σε σημαντικές εμπορικές δράσεις για να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά, προσδοκώντας θετική ανταπόκριση των πελατών στις επερχόμενες πρωτοβουλίες του. Η αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών και να ενισχύσει τη διείσδυση των υψηλών ταχυτήτων. 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η σημασία του οποίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά για τον Όμιλο τα επόμενα χρόνια.

Για το 2022, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα €620 εκατ., προκειμένου να καλύψουν την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου FΤTH, καθώς και άλλες απαιτήσεις. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε €600 εκατ. το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει περίπου σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε €250 εκατ. προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2021, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκαν σε €891,5 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, στα €812,5 εκατ., υποστηριζόμενα από τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή, την αυξημένη κίνηση δεδομένων στην κινητή και από αυξήσεις των εσόδων σε επιμέρους λειτουργίες. Στη Ρουμανία, στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της αυτόνομης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €82,8 εκατ., μειωμένα κατά 1,8% στο τρίμηνο, βελτιωμένα ωστόσο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €541,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τα υψηλότερα έσοδα.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4% σε €331,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,2% λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 7,2%, στα €321,4 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 39,6%, υψηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €10,4 εκατ., μια βελτίωση περίπου €5 εκατ. σε συγκρίσιμη βάση.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €143,0 εκατ., υψηλότερα κατά €94,0 εκατ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης στο κόστος που αφορά σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη κατά 28,5% σε σύγκριση με Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων στο τρίμηνο. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €160,5 εκατ., μειωμένες κατά 1,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €157,5 εκατ. και €3,0 εκατ. αντίστοιχα. Το Δ’ τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία κατέβαλε €25 εκατ. για ανανέωση φάσματος 2100 MHz στη Ρουμανία (δεν περιλαμβάνεται στα προσαρμοσμένα νούμερα). Για το σύνολο του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε €559,0 εκατ., αυξημένες κατά 2,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €148,7 εκατ., μειωμένες κατά 41,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων φόρων που καταβλήθηκαν, καθώς και του χαμηλότερου κεφαλαίου κίνησης στο τρίμηνο. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €100,6 εκατ., αυξημένες κατά 15,8% σε ετήσια βάση, λόγω υψηλότερων πληρωμών για συχνότητες φάσματος και για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης στο Δ’ τρίμηνο του 2020. Το κεφάλαιο κίνησης επηρεάστηκε κατά το τρίμηνο και το έτος κυρίως από την αύξηση των εσόδων και τον χρονισμό της τιμολόγησης σε ορισμένα έργα ICT. 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €775,6 εκατ., μειωμένος κατά 25,0% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών 

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο

2021

Δ’τρίμηνο

2020

+/- % 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Ελλάδα 812,5  777,6  +4,5% 3.078,1  2.939,7  +4,7%
Ρουμανία κινητή 82,8  84,3  -1,8% 315,5  350,4  -10,0%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (3,8) (12,8) -70,3% (25,3) (31,2) -18,9%
Όμιλος ΟΤΕ 891,5 849,1 +5,0% 3.368,3 3.258,9 +3,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο

2021

Δ’τρίμηνο

2020

+/- % 12M’

2021

12M’

2020

+/- %
Ελλάδα 321,4  299,9  +7,2% 1.265,4  1.199,1  +5,5%
Περιθώριο (%) 39,6% 38,6% +1,0μον 41,1% 40,8% +0,3μον
Ρουμανία κινητή 10,4  (4,8) 30,5  24,5  +24,5%
Περιθώριο (%) 12,6% -5,7% +18,3μον 9,7% 7,0% +2,7μον
Όμιλος ΟΤΕ 331,8 295,1 +12,4% 1.295,9 1.223,6 +5,9%
Περιθώριο (%) 37,2% 34,8% +2,4μον 38,5% 37,5% +1.0μον

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:

Δ’ τρίμηνο 2021 Δ’ τρίμηνο 2020 Ετήσιο  % Ετήσιο  +/- Δ’ τρίμηνο 2021 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.715.939   2.683.750   +1,2% 32.189   17.012  
Ευρυζωνικές Συνδέσεις  2.255.703   2.145.485   +5,1% 110.218   33.978  
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.148.871   945.088   +21,6% 203.783   49.087  
Συνδρομητές τηλεόρασης 624.195   575.282   +8,5% 48.913   24.028  
Πελάτες Κινητής 7.098.290   6.958.767   +2,0% 139.523   58.084  
 Πελάτες Συμβολαίου 2.818.426   2.713.954   +3,8% 104.472   28.324  
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.279.864   4.244.813   +0,8% 35.051   29.760  

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ, για ακόμη ένα τρίμηνο, προσέλκυσε νέους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 49 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.149 χιλιάδες. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικών ινών ενισχύθηκε από τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας και την αυξανόμενη ζήτηση για  υψηλότερες ταχύτητες. Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών συνεχίζει να αυξάνεται, με την αύξηση στο Δ’ τρίμηνο να ανέρχεται σε 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι, με περισσότερους από τους μισούς συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών να επιλέγουν ταχύτητες οπτικών ινών. 

Για να ανταποκριθεί στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για υψηλότερες ταχυτήτες, ο ΟΤΕ επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, φτάνοντας σε πάνω από 260 χιλιάδες νοικοκυριά κατά την διάρκεια του 2021. Συνολικά, στα τέλη Δεκεμβρίου, το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ ήταν διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το 2022, ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη του FTTH, με στόχο να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του χρόνου. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 13 χιλιάδες στο τρίμηνο, και αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Από τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε FTTH, το 11% είναι ήδη πελάτες της υπηρεσίας, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2020, παρά το γεγονός ότι παράλληλα αυξάνεται και η διαθεσιμότητα.  

Καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο υπηρεσίες FTTx υψηλότερων ταχυτήτων, το ποσοστό των συνδρομητών οπτικών ινών που απολαμβάνουν 100Mbps και πάνω έχει αγγίξει το 25%, σε σύγκριση με μόλις 14% ένα χρόνο πριν. 

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 624 χιλιάδες, αυξημένος κατά 8,5% σε ετήσια βάση, χάρη στη νέα πλατφόρμα Over Τhe Τop (OTT) του ΟΤΕ και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Η Cosmote TV κατέγραψε 24 χιλιάδες νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, μια αύξηση που αποδίδεται στις συνεχείς επενδύσεις της σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο. 

Κινητή Τηλεφωνία:

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ήταν 7,1 εκατ., αυξημένοι κατά 2,0% σε σχέση με το τέλος του 2020. Η αύξηση αντανακλά την ενίσχυση κατά 3,8% των πελατών συμβολαίου, σε συμφωνία με τον στόχο της Εταιρείας για μετάβαση των συνδρομητών καρτοκινητής σε συμβόλαια. 

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G συνέχισε να αυξάνεται καθ’ όλη τη χρονιά. Ο ΟΤΕ πέτυχε το στόχο του 60% στα τέλη του 2021 και στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90%,αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με δίκτυα 44 χωρών για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές της υπηρεσίες 5G στο εξωτερικό. Ο ΟΤΕ, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων και μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+, παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του με την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, χτίζοντας  στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. Όπως έχει ανακοινωθεί, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει στην σταδιακή κατάργηση του δικτύου 3G, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Η Cosmote διακρίθηκε για ακόμα μία φορά ως το «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της OOKLA. Η μέση ταχύτητα download αυξήθηκε σημαντικά συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καθώς φέτος περιελήφθησαν στις μετρήσεις και οι επιδόσεις των δικτύων 5G.

Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του στον τομέα του ICT, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει μικρά και μεγάλα έργα για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Στα πιο πρόσφατα έργα που ανέλαβε ο Όμιλος περιλαμβάνονται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα επωφεληθεί από τη σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα ψηφιακοποίησης του δημόσιου τομέα.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία: 

(Εκατ. €) Δ’τρίμηνο 2021 Δ’τρίμηνο 2020 +/- % 12M’ 2021 12M’ 2020 +/- %
Κύκλος Εργασιών 812,5  777,6  +4,5% 3.078,1  2.939,7  +4,7%
Έσοδα λιανικής σταθερής 240,5 235,5 +2,1% 950,8 938,1 +1,4%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 234,6 229,8 +2,1% 953,8 913,6 +4,4%
Έσοδα χονδρικής 158,4 142,5 +11,2% 585,6 574,7 +1,9%
Λοιπά Έσοδα 179,0 169,8 +5,4% 587,9 513,3 +14,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 321,4  299,9  +7,2% 1.265,4  1.199,1  +5,5%
Περιθώριο % 39,6% 38,6% +1,0μον 41,1% 40,8% +0,3μον

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίζονται, με τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση κατά 4,5%, στα €812,5 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, χάρη στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, κινητής, χονδρικής, ICT, καθώς και τα έσοδα από συσκευές, αυξήθηκαν στο τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,1% στο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις ισχυρές επιδόσεις της τηλεόρασης. Η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και το εμπλουτισμένο αθλητικό περιεχόμενο οδήγησαν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών λιανικής σταθερής.  

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 2,1%, παρά τις εκτεταμένες προσφορές της Εταιρείας κατά την περίοδο των εορτών. Τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής αυξήθηκαν στο τρίμηνο, χάρη στις ενέργειες για την προώθηση της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν κατά 60% το 2021, αγγίζοντας το 82% των προ-πανδημίας εσόδων του 2019, χάρη στην ανάκαμψη του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο.

Τα έσοδα του Δ’ τριμήνου επηρεάστηκαν από τις εκτεταμένες προσφορές με στόχο την ενίσχυση της πιστότητας των πελατών.

 Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 11,2% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση στο τρίμηνο, μετά από την πτώση λόγω εποχικότητας στο Γ’ τρίμηνο του 2021. 

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,4% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 7,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, λόγω της σημαντικής αύξησης 13% στα έργα system solutions.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,2% στο τρίμηνο, στα €321,4 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 39,6%, από 38,6% το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες και της έκτακτης επίδρασης που είχε στο κόστος προσωπικού η απόσχιση των θυγατρικών. 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

Λειτουργικά στοιχεία Δ’τρίμηνο 2021 Δ’τρίμηνο 2020 Ετήσιο % Ετήσιο 

+/-

Δ’ τρίμηνο

2021

+/- 

Συνδρομητές κινητής 3.690.607   3.643.320   +1,3% 47.287   88.549  
       Πελάτες συμβολαίου 1.734.675   1.647.905   +5,3% 86.770   17.498  
       Πελάτες καρτοκινητής 1.955.932   1.995.415   -2,0% (39.483)   71.051  
 (Εκατ. €) Δ’τρίμηνο 2021 Δ’τρίμηνο 2020 +/- % 12M’

 2021

12M’ 

2020

+/- %
Κύκλος Εργασιών 82,8  84,3  -1,8% 315,5  350,4  -10,0%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 56,4 55,9 +0,9% 221,8 230,5 -3,8%
Λοιπά Έσοδα 26,4 28,4 -7,0% 93,7 119,9 -21,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 10,4  (4,8) 30,5  24,5  +24,5%
Περιθώριο %  12,6% -5,7% +18,3μον 9,7% 7,0% +2,7μον

Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 1,8%, αντανακλώντας εν μέρει τα χαμηλότερα έσοδα από έργα ICT και τις έκτακτες αρνητικές προσαρμογές που σχετίζονται με υπηρεσίες συμβολαίου κατά το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Χωρίς αυτές τις προσαρμογές, τα έσοδα θα είχαν αυξηθεί κατά περίπου 1% στο τρίμηνο, αντιστρέφοντας τις προηγούμενες αρνητικές τάσεις. Στο μέλλον, καθώς η TKRM εστιάζει στις βασικές της δραστηριότητες, η συνεισφορά του ICT στα έσοδα, αλλά και το αντίστοιχο κόστος, αναμένεται να μειωθούν, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες και η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθούν, όπως διαφαίνεται ήδη στο Δ’ τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €56,4 εκατ., αυξημένα κατά 0,9%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση σε επίπεδο τριμήνου εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Η συνολική πελατειακή βάση αυξήθηκε στο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συνδρομητών συμβολαίου κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Οι υπηρεσίες συμβολαίου συνέχισαν να αναπτύσσονται, ενώ η καρτοκινητή βελτίωσε τις επιδόσεις της για ακόμα μια φορά. 

Το Δ’ τρίμηνο του 2021 ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο τρίμηνο δραστηριοτήτων της Telekom Romania Mobile ως ξεχωριστής Εταιρείας, μετά την πώληση της σταθερής TKR τον Σεπτέμβριο. Οι βελτιούμενες τάσεις αντανακλούν την ανανεωμένη στρατηγική της εταιρείας, η οποία εστιάζει αποκλειστικά σε πελάτες κινητής τηλεφωνίας, σε ευέλικτες υπηρεσίες FMS και σε σύγχρονες λύσεις, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει χώρος στην αγορά για υπηρεσίες κινητής υψηλού επιπέδου.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 7,0%, λόγω των έργων ICT, καθώς και των έκτακτων αρνητικών προσαρμογών το Δ’ τρίμηνο του 2020 που προαναφέρθηκαν.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα €10,5 εκατ. το τρίμηνο, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 12,6%. Σημειώνεται ότι το  Δ’ τρίμηνο του 2020, η Εταιρεία κατέγραψε αρνητικό Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €4,8 εκατ. κυρίως λόγω των έκτακτων προσαρμογών που σχετίζονταν με τη συνέχιση της λειτουργίας της TKRΜ ως ξεχωριστής Εταιρείας. Εξαιρουμένων των προσαρμογών αυτών, το συγκρινόμενο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) το Δ’ τρίμηνο του 2020 θα διαμορφωνόταν περίπου σε €6 εκατ. Συνολικά, το 2021, η Telekom Romania Mobile σημείωσε αύξηση 24% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL), στα €30,5 εκατ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Έκτακτο μέρισμα και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Στις 14 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή έκτακτης αμοιβής προς τους μετόχους ύψους €174 εκατ., με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την πώληση του ποσοστού (54%) του ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. 

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος €113,3 εκατ. ή €0,248 ανά μετοχή (ή €0,252068 προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) το οποίο καταβλήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση περίπου €60,7 εκατ. κατά την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 για αγορές ιδίων μετοχών, υπό το υφιστάμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020. 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ   ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε τη 18 Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4548/2018, την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία απόκτησε αυτές τις μετοχές κατά την περίοδο από 1 Μαΐου 2021 έως 30 Νοεμβρίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €15,28 ανά μετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών το οποίο εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020. Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) την 22 Φεβρουαρίου 2022, οπότε και έπαψε η διαπραγμάτευση αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του προαναφερθέντος διετούς Προγράμματος 2020-2022 και συγκεκριμένα την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022, η Εταιρεία απόκτησε συνολικά 14.435.076 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €15,43 ανά μετοχή. 

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022 ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 και €30 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα εκτελείται σαν μέρος της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους πέραν της καταβολής μερισμάτων.

Aναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του OTE ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους.  

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022

5:00pm (EET). 3:00pm (BT). 4:00pm (CET). 10:00am (EST)

        Ελλάδα                       +30 210 9460 800

 Γερμανία               +49 (0) 69 2222 4493

         Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνή                 + 44 (0) 203 059 5872

        ΗΠΑ                       +1 516 447 5632

   

 Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της      

 Τηλεδιάσκεψης.

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης 

 Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να               

 εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο: 

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup220224.html

                    Σε περίπτωση δυσκολίας παρακαλούμε όπως καλέσετε στο: + 30 210 9460803

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6118190

Fax: 210-6111030

Ε-mail: [email protected], [email protected]

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν:

  • Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
  • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και της 31ης  Δεκεμβρίου 2020  
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και συγκριτική με το 2020
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και συγκριτική με το 2020 
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω. 

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου. τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2020 και μετά.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 31/12/2021 31/12/2020 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 753,7  974,8  -22,7%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 397,3  23,1 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια   205,9  -100,0%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 189,2  290,6  -34,9%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 71,7  61,2  +17,2%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (630,7) (516,2) +22,2%
Καθαρός Δανεισμός  781,2  1.039,4  -24,8%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,6) (5,4) +3,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 775,6  1.034,0 -25,0%

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις. για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 31/12/2021 31/12/2020 +/- %
Καθαρός Δανεισμός  781,2  1.039,4  -24,8%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) (189,2)  (290,6)  -34,9%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) (71,7)  (61,2)  +17,2%
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 520,3 687,6 -24,3%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,6) (5,4) +3,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 514,7  682,2  -24,6%

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και 

μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Σύνολο Κύκλου εργασιών 891,5 849,1 +5,0% 3.368,3 3.258,9 +3,4%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 3,2 1,9 +68,4% 9,2 10,4 -11,5%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (568,4) (605,9) -6,2% (1.897,6) (2.104,7) -9,8%
EBITDA 326,3 245,1 +33,1% 1.479,9 1.164,6 +27,1%
Περιθώριο % 36,6% 28,9% +7,7μον 43,9% 35,7% +8,2μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 6,0 65,1 -90,8% (121,8) 132,6 -191,9%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 20,6 7,2 +186,1% 23,6 13,5 +74,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA 352,9 317,4 +11,2% 1.381,7 1.310,7 +5,4%
Περιθώριο % 39,6% 37,4% +2,2μον 41,0% 40,2% +0,8μον

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
EBITDA 326,3 245,1 +33,1% 1.479,9 1.164,6 +27,1%
Περιθώριο % 36,6% 28,9% +7,7μον 43,9% 35,7% +8,2μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (18,3) (17,7) +3,4% (70,4) (68,1) +3,4%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (2,8) (4,6) -39,1% (15,4) (19,0) -18,9%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 305,2 222,8 +37,0% 1.394,1 1.077,5 +29,4%
Περιθώριο %  34,2% 26,2% +8,0μον 41,4% 33,1% +8,3μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 6,0 65,1 -90,8% (121,8) 132,6 -191,9%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 20,6 7,2 +186,1% 23,6 13,5 +74,8%
Προσαρμοσμένο  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  331,8 295,1 +12,4% 1.295,9 1.223,6 +5,9%
Περιθώριο %  37,2% 34,8% +2,4μον 38,5% 37,5% +1,0μον
Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
EBITDA 310,9 248,6 +25,1% 1.432,5 1.126,4 +27,2%
Περιθώριο % 38,3% 32,0% +6,3μον 46,5% 38,3% +8,2μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (12,8) (13,1) -2,3% (51,1) (52,2) -2,1%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (2,4) (4,1) -41,5% (13,6) (17,1) -20,5%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 295,7 231,4 +27,8% 1.367,8 1.057,1 +29,4%
Περιθώριο %  36,4% 29,8% +6,6μον 44,4% 36,0% +8,4μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 5,5 65,1 -91,6% (122,6) 132,3 -192,7%
Έξοδα αναδιοργάνωσης. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 20,2 3,4 20,2 9,7 +108,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  321,4 299,9 +7,2% 1.265,4 1.199,1 +5,5%
Περιθώριο %  39,6% 38,6% +1.0μον 41,1% 40,8% +0,3μον
Ρουμανία (κινητή)- (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
EBITDA 15,4 (3,4) 47,5 38,4 +23,7%
Περιθώριο % 18,6% -4,0% +22,6μον 15,1% 11,0% +4,1μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (5,5) (4,7) +17,0% (19,4) (16,1) +20,5%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (0,4) (0,5) -20,0% (1,8) (1,9) -5,3%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  9,5 (8,6) 26,3 20,4 +28,9%
Περιθώριο %  11,5% -10,2% +21,7μον 8,3% 5,8% +2,5μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 0,5 0,8 0,3 +166,7%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,4 3,8 -89,5% 3,4 3,8 -10,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 10,4 (4,8) 30,5 24,5 +24,5%
Περιθώριο %  12,6% -5,7% +18,3μον 9,7% 7,0% +2,7μον

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη / ζημιά από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  100,5 19,3 487,0 263,4 +84,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης  4,7 49,5 -90,5% (94,9) 100,8 -194,1%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  20,6 6,7 23,1 13,0 +77,7%
Ζημιά από την πώληση θυγατρικής 50,9
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων (7,4) -100,0%
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις  10,3 -100,0% 148,2 -100,0%
Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα (107,0) -100,0%
Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος 26,3
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας 125,8  85,8  +46,6% 492,4  411,0 +19,8%

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (185,5) (285,4) -35,0% (586,0) (667,8) -12,2%
Καταβολές για αγορά φάσματος 25,0 123,0 -79,7% 27,0  123,5  -78,1%
Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (160,5) (162,4) -1,2% (559,0) (544,3) +2,7%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 307,5  401,7  -23,5% 1.224,2  1.247,9  -1,9%
Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων   12,7  -100,0% 86,7  105,8  -18,1%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,3  0,5  -40,0% 1,0  1,7  -41,2%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (185,5) (285,4) -35,0% (586,0) (667,8) -12,2%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 122,3  104,1  17,5% 552,5  476,0  +16,1%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (21,7) (17,2) +26,2% (70,0) (63,5) +10,2%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 100,6  86,9  15,8% 482,5  412,5  +17,0%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται  ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 122,3  104,1  +17,5% 552,5  476,0  +16,1%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 4,7  38,7  -87,9% 56,3  109,1  -48,4%
Καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 18,4  6,5  +183,1% 24,3  10,8  +125,0%
Καταβολές για αγορά φάσματος 25,0  123,0  -79,7% 27,0  123,5  -78,1%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 170,4  272,3  -37,4% 660,1  719,4  -8,2%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (21,7) (17,2) +26,2% (70,0) (63,5) +10,2%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)  148,7  255,1  -41,7% 590,1  655,9  -10,0%

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021 31/12/2020
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.080,3 2.060,6
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία  264,7 362,1
Υπεραξία 376,6 376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 348,9 361,0
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 387,7 408,0
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 68,6 72,3
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 197,9 364,0
Κόστος συμβάσεων 24,3 24,6
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 75,9 75,7
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.825,0 4.105,0
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 38,0 26,9
Πελάτες 504,4 433,1
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,6 5,4
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  34,6 28,7
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 176,9 143,8
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 1,8 2,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 630,7 516,2
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.392,0 1.156,4
Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 606,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.217,0 5.867,9
(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021 31/12/2020
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας 
Μετοχικό κεφάλαιο             1.292,6  1.330,6
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο                 462,6  476,4
Ίδιες μετοχές               (157,1) (132,2)
Τακτικό αποθεματικό                440,7  440,7
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά              (168,6) (201,6)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών           (3.314,1) (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο             3.414,4  3.396,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας 
1.970,5 1.995,8
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1,7 144,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.972,2 2.139,8
   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 753,7 974,8
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 139,9 145,7
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 98,4 109,2
Συμβατικές υποχρεώσεις 33,2 25,4
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 189,2 290,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3,3 9,8
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 89,3 107,8
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.307,0 1.663,3
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές  818,5 719,8
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 205,9
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 397,3 23,1
Φόρος εισοδήματος  44,0 76,2
Συμβατικές υποχρεώσεις 118,4 121,8
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 71,7 61,2
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης 178,9
Μερίσματα πληρωτέα 2,3 2,2
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 485,6 364,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.937,8 1.753,6
Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 311,2
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.217,0 5.867,9

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

(Ευρώ εκατ.)
Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Σύνολο κύκλου εργασιών 891,5  849,1  +5,0% 3.368,3  3.258,9  +3,4%
           
Λοιπά έσοδα 3,2  1,9  +68,4% 9,2  10,4  -11,5%
           
Λειτουργικά έξοδα            
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (124,6) (110,1) +13,2% (447,1) (437,9) +2,1%
Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (14,4) (19,2) -25,0% (67,6) (78,1) -13,4%
Αποδοχές προσωπικού (95,3) (117,3) -18,8% (430,6) (481,3) -10,5%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (6,0) (65,1) -90,8% 121,8  (132,6) -191,9%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (25,9) (21,0) +23,3% (85,0) (77,8) +9,3%
Κόστος εμπορευμάτων (101,5) (102,3) -0,8% (325,0) (305,5) +6,4%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (18,9) (17,9) +5,6% (74,1) (68,7) +7,9%
Έξοδα προώθησης (20,8) (15,9) +30,8% (66,0) (63,5) +3,9%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (161,0) (137,1) +17,4% (524,0) (459,3) +14,1%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (568,4) (605,9) -6,2% (1.897,6) (2.104,7) -9,8%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 326,3  245,1  +33,1% 1.479,9  1.164,6  +27,1%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (174,9) (185,4) -5,7% (667,6) (833,2) -19,9%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 151,4  59,7  +153,6% 812,3  331,4  +145,1%
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (10,0) (9,9) +1,0% (45,0) (56,2) -19,9%
Πιστωτικοί τόκοι 0,3  0,5  -40,0% 1,0  1,7  -41,2%
Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές 1,2  (2,0) -160,0% 1,5  (3,6) -141,7%
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,1  0,7  -85,7% (50,4) 9,8 
Συνολικές ( ζημιές) από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες (8,4) (10,7) -21,5% (92,9) (48,3) +92,3%
Κέρδη προ φόρων 143,0  49,0  +191,8% 719,4  283,1  +154,1%
Φόρος εισοδήματος  (42,4) (33,0) +28,5% (233,6) (45,9)
Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 100,6  16,0  485,8  237,2  +104,8%
Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες   31,7  -100,0% 103,9  138,5  -25,0%
Κέρδη χρήσης 100,6  47,7  +110,9% 589,7  375,7  +57,0%
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της Εταιρείας 100,5 43,2 +132,6% 557,6 359,9 +54,9%
Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 100,5 19,3 487,0 263,4 +84,9%
Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες   23,9  -100,0% 70,6  96,5  -26,8%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,1 4,5  -97,8% 32,1 15,8  +103,2%

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
(Ευρώ εκατ.)
Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Κύκλος εργασιών
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής 240,5  235,5  +2,1% 950,8  938,1  +1,4%
Έσοδα χονδρικής 158,5  142,3  +11,4% 585,3  574,1  +2,0%
Λοιπά έσοδα 93,9  88,7  +5,9% 293,9  294,0  0,0%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 492,9  466,5  +5,7% 1.830,0  1.806,2  +1,3%
Κινητή τηλεφωνία:            
Έσοδα υπηρεσιών 290,8  284,7  +2,1% 1.172,2  1.138,8  +2,9%
Έσοδα πώλησης συσκευών 77,3  72,2  +7,1% 270,1  229,6  +17,6%
Λοιπά έσοδα 10,3  6,0  +71,7% 24,3  18,9  +28,6%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 378,4  362,9  +4,3% 1.466,6  1.387,3  +5,7%
           
Λοιπά έσοδα 20,2  19,7  +2,5% 71,7  65,4  +9,6%
           
Σύνολο κύκλου εργασιών 891,5  849,1  +5,0% 3.368,3  3.258,9  +3,4%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2021 

Δ’τρίμηνο

 2020

+/-% 12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 143,0  49,0  +191,8% 719,4  283,1  +154,1%
Προσαρμογές για:            
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 174,9  185,4  -5,7% 667,6 833,2  -19.9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης 6,0  65,1  -90,8% (121,8) 132,6  -191,9%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (8,2) (0,5) (5,0) 3,0 
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας (2,6) 0,6  (1,7) 1,3 
 Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές (1,2) 2,0  -160,0% (1,5) 3,6  -141,7%
 Πιστωτικοί τόκοι (0,3) (0,5) -40,0% (1,0) (1,7) -41,2%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,1) (0,7) -85,7% 50,4  (9,8)
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10,0  9,9  +1,0% 45,0  56,2  -19,9%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 63,2  134,7  -53,1% 11,3  116,0  -90,3%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1,5  12,0  -87,5% (11,3) 10,2 
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (24,4) 79,1  -130,8% (66,6) 54,5 
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 86,1  43,6  +97,5% 89,2  51,3  +73,9%
Πλέον / (Μείον):      
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (4,7) (38,7) -87,9% (56,3) (109,1) -48,4%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας. εκτός εισφορών εργαζομένων (2,8) (4,2) -33,3% (10,3) (12,4) -16,9%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων) (2,6) (2,0) +30,0% (27,7) (46,7) -40,7%
Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι (2,8) (4,6) -39,1% (15,4) (19,0) -18,9%
Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (64,3) (6,5) (115,5) (88,2) +31,0%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 12,7  -100,0% 86,7  105,8  -18,1%
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 307,5  401,7  -23,5% 1.224,2  1.247,9  -1,9%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0,2  0,3  -33,3% 0,3  0,3  0,0%
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8  1,8  0,0% 7,2  7,2  0,0% 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (185,5) (285,4) -35,0% (586,0) (667,8) -12,2%
Εισπράξεις/(πληρωμές) από πωλήσεις θυγατρικών/ συμμετοχών (3,4)   288,3   
Tαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θυγατρικών που πουλήθηκαν   (89.3)   
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων   (0,3) 0,5  (0,1)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,3  0,5  -40,0% 1,0  1,7  -41,2%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων   (18,8) (57,5) (71,4) -19,5%
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (186,6) (301,9) -38,2% (435,5) (730,1) -40,4%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση ιδίων μετοχών (78,3) (40,5) +93,3% (190,3) (142,3) +33,7%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια   5,9  -100,0% 350,0  367,4  -4,7%
Εξοφλήσεις δανείων (175,4) (150,0) +16,9% (404,4) (874,3) -53,7%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (21,7) (17,2) +26,2% (70,0) (63,5) +10,2%
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (113,3)   (426,1) (257,9) +65,2%
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων   (2,9) (5,7) (13,2) -56,8%
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (388,7) (204,7) +89,9% (746,5) (983,8) -24,1%
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (267,8) (104,9) +155,3% 42,2  (466,0) -109,1%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 898,5  694,3  +29,4% 516,2  1.058,3  -51,2%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα   0,1  -100,0% (1,0) (2,8) -64,3%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση   (73,3) 73,3  (73,3)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 630,7  516,2  +22,2% 630,7  516,2  +22,2%

Πατήστε εδώ και ακολουθήστε το TechWar.gr στο Google News για να μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις τεχνολογίας.

Πηγή
[crypto-donation-box]

google news - Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά αποτελέσματα δ' τριμήνου και έτους 2021

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.