fbpx
Modern technology gives us many things.

Ο Ευρωπαϊκός νόμος που λογοκρίνει την μουσική έρχεται και στην Ελλάδα

0

Cover Photo by: Bosa.one

Ο νόμος που λογοκρίνει, ο τρομονόμος που θα κρίνει “ανατρεπτική” τη μουσική και θα την απαγορεύει, έρχεται και στην Ελλάδα.

Κοιμηθήκαμε με 2021 και ξυπνήσαμε με 1973 σήμερα στην Ελλάδα απ’ ότι φαίνεται. Το νομοσχέδιο περί λογοκρισίας στα ΜΜΕ και τα οπτικοακουστικά μέσα αναμένεται να ψηφιστεί στις 11/2/2021 στην ελληνική βουλή.

Τι προβλέπει ο νόμος

Το νομοσχέδιο αυτό (άρθρο 8) αφορά την ενσωμάτωση της τροποποιημένης Ευρωπαϊκής οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών στο οπτικοακουστικό τομέα. («ν/σ Λιβάνιου», πρώην «Πέτσα»).

Στο νομοσχέδιο αυτό (άρθρο 8) εμπεριέχεται και εμπλουτίζεται ο ευρωπαϊκός τρομο-νόμος (άρθρα 187α, 187β – κυρώθηκε στη Βουλή το 2019). Με βάση το άρθρο 8 απαγορεύεται οποιοδήποτε υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο από δημιουργό – καλλιτέχνη ή ακόμα και από οποιοδήποτε χρήστη «να εμπεριέχει υποκίνηση σε βία ή μίσος & δημόσια πρόσκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα».

Η πραγματικότητα για την εφαρμογή του τρομονόμου και στην τέχνη δεν παίρνει παρερμηνείες.

Στην Ισπανία με βάση αντίστοιχη νομοθεσία, έχουν γίνει 76 διώξεις (πολλές από αυτές αφορούν καλλιτέχνες). Σε αρκετούς έχουν αποδοθεί ποινές φυλάκισης. Στίχοι τραγουδιού που λένε «Δεν θα καταφέρουν να με λυγίσουν» απέναντι στις ειδικές δυνάμεις, θεωρούνται έως και «ωραιοποίηση της τρομοκρατίας»

Στη Γερμανία από το 2019 και έπειτα, μουσικοί, συγγραφείς, εικαστικοί, ακαδημαϊκοί έχουν διωχθεί με βάση τον τρομο-νόμο, γιατί μέσα από το έργο τους κάνουν κριτική ενάντια στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στους παλαιστίνιους!!

Ο τρομο-νόμος έρχεται και στην Ελλάδα και μέσα στον νέο ποινικό κώδικα και δίνει ποινές φυλάκισης από 3 σε 5 χρόνια για «δημόσια απειλή» μέσω διαδικτύου.

Την ίδια στιγμή ο τρομονόμος αναφέρει γενικόλογα «αδικήματα γενικής διακινδύνευσης», «κατά της κοινής ειρήνης».

Με βάση το «νομοσχέδιο Λιβάνιου», πρώην «Πέτσα», το υλικό που αναρτάται στο διαδίκτυο, όχι απλά θα λογοκρίνεται, θα «κατεβαίνει», αλλά ο δημιουργός του, ο χρήστης θα διώκεται ποινικά.

Αναλυτικά

1.Επανακαθορίζονται i) οι όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή σε\ άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και ii) το καθεστώς λήψης ή/και αναμετάδοσης υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στη χώρα μας.

2.Παρέχονται κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, καθώς υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας και ενώσεις αυτών, για τη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας με στόχο ιδίως την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων καθώς και της δημόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού.

3.Απαγορεύεται οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος.

4.Επικαιροποιείται το πλαίσιο i) προστασίας ανηλίκων σχετικά με τη λειτουργία των οπτικοακουστικών μέσων (απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συμμετοχή ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων αξιόποινων πράξεων ή δυστυχημάτων, καθώς και ανηλίκων που βρίσκονται σε μειονεκτική – ευάλωτη θέση, σε όλα τα προγράμματα, κ.λπ.) και ii) προσβασιμότητας των ατόμων μεαναπηρίες στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

5. Προβλέπεται με υ.α., η δυνατότητα λήψης μέτρων, για τη διασφάλιση της κατάλληλης προβολής των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων γενικού συμφέροντος και ιδίως υπηρεσιών που προάγουν την πολυφωνία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτισμική πολυμορφία.

6. Απαγορεύεται, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, η επικάλυψη, η περικοπή, η τροποποίηση ή η διακοπή για εμπορικούς σκοπούς των προγραμμάτων και των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους.

7.Επιτρέπεται, υπό τις οριζόμενες απαγορεύσεις, σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων η τοποθέτηση προϊόντος.

8.α.Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατάλογοί τους περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% (σήμερα δεν ορίζεται ποσοστό).

8.β.Οι πάροχοι, κατά παραγγελία, υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον απευθύνονται ειδικά σε κοινό εντός Ελλάδας, οφείλουν να συνεισφέρουν οικονομικά, κάθε χρόνο, ποσό ίσο με το του κύκλου εργασιών τους στην Ελλάδα που αφορά στην εν λόγω δραστηριότητα είτε i) για την παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων είτε ii) για την αγορά δικαιωμάτων σε ελληνικά οπτικοακουστικά έργα που δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει, είτε iii) καταβάλλοντας το ποσό αυτό σε ειδικόλογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων καιΕπικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) για την ενίσχυση των ελληνικών παραγωγών.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις, δεν ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας με χαμηλό κύκλο εργασιών ή χαμηλή θέαση.

9.Απαγορεύεται η i) μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων ii) τηλεπώληση φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας και iii) τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών κ.λπ.

10. Επιτρέπεται η μετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης με ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών.

11.α.Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο (προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των παρόχων πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, προβλέπεται η δημιουργία καταλόγου παρόχων πλατφόρμαςδιαμοιρασμού βίντεο από το Ε.Σ.Ρ., και καθορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση διαφωνίας της Ελλάδας με άλλο κράτος μέλος για τη δικαιοδοσία επί του παρόχου).

11.β.Καθορίζονται τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, για την προστασία των πολιτών (ανηλίκων και ευρέως κοινού) από προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική, ψυχική ή ηθική τους υπόσταση.

12.Προσδιορίζεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

13.Ορίζονται οι, κατά περίπτωση, κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους παραβάτες (παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συνδρομητικών ή μη, κ.λπ.) των υπό ψήφιση αναφερόμενων διατάξεων.

Πηγή

google news - Ο Ευρωπαϊκός νόμος που λογοκρίνει την μουσική έρχεται και στην Ελλάδα

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.