fbpx
Modern technology gives us many things.

Ψηφιακό κράτος: Γιατί έμεινε χαμηλά η Ελλάδα στη λίστα της Κομισιόν

0

Μόνο τη Ρουμανία ξεπερνά η χώρα μας στη νέα κατάταξη της Κομισιόν για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από το Δημόσιο, καθώς δεν έχει μετρηθεί ακόμη η μεγάλη πρόοδος με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις και κυρίως με την πύλη gov.gr.

Πολύ χαμηλά στη λίστα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιδόσεις των κρατών μελών στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου παρέμεινε και για το 2021 η Ελλάδα, ξεπερνώντας μόνο τη Ρουμανία. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι η έκθεση δεν αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση, καθώς, για μεθοδολογικούς λόγους, δεν έχει ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει συντελεστεί σε πολλά πεδία με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και κυρίως με την πύλη gov.gr.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, που θέλουν όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις να είναι πλήρως διαδικτυακές μέχρι το 2030. Στη νέα έκθεση DESI καταγράφεται ότι οι Έλληνες που προτιμούν τις ψηφιακές συνδιαλλαγές με το Δημόσιο έχουν αυξηθεί, αλλά σημειώνεται ακόμα μεγάλη καθυστέρηση στην ψηφιοποίηση δημοσίων εγγράφων που θα «έλυναν τα χέρια» ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο, στην προτελευταία θέση της κατάταξης στην τελευταία έκθεση DESI στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου (e-government) ξεπερνώντας μόνο τη Ρουμανία, ενώ βρίσκεται πίσω από τη Βουλγαρία που συμπληρώνει το bottom 3 των κρατών μελών. Αντιθέτως, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται Εσθονία, Φινλανδία και Μάλτα

Στην προτελευταία θέση της κατάταξης του e-government η Ελλάδα

 

Πάντως, στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο gov.gr και τη συμβολή του στην εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών. Σημειώνεται ότι «ο αριθμός των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 (566 εκατομμύρια) ήταν έξι φορές υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του 2020 (94 εκατομμύρια. Η έκθεση αναφέρει επίσης πως «η πύλη gov.gr βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου ολοκληρωμένου, κοινού οικοσυστήματος ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών με την επόμενη γενιά της ενιαίας ψηφιακής πύλης. Επιπλέον, προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται επίσης στο στάδιο της προετοιμασίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η χρήση προηγμένων τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα».

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν πως η ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, αν και είναι εμφανής, δεν αποτυπώνεται ακόμα στον κεντρικό δείκτη για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς. Όπως σημειώνουν, η πρόβλεψη για υπηρεσίες προς Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις βελτιώθηκε αισθητά το 2021. Ωστόσο, στο DESI του 2022 δεν περιλαμβάνονται μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ανά διετία και αφορούν σε κατηγορίες στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Στην DESI περιλαμβάνεται επίσης και έκθεση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου αναφέρεται ότι «από την αρχή της πανδημίας, η Ελλάδα έχει καταγράψει ουσιώδη πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα βαθμολογείται με 90, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 89 (ενώ το 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 68 έναντι 85 του μέσου όρου της Ε.Ε.). Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η Ελλάδα βαθμολογείται με 95, ελάχιστα κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο που ανέρχεται στο 97 (ενώ το 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 78 έναντι 95 του ενωσιακού μέσου όρου)».

Η αύξηση του αριθμού των ενεργών χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών (e-government) στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά πέντε μονάδες τον μέσο όρο της ΕΕ, καθώς προχωράει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, ενώ και περισσότεροι πολίτες είναι πλέον περισσότερο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2021 φτάνοντας στο 69% (από 67%), ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 64%.

Η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις σε αυτή την κατηγορία, με πάνω από το 90% των χρηστών του διαδικτύου να αλληλεπιδρούν με το Δημόσιο επιλέγοντας κυβερνητικές πύλες. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία είχαν λιγότερο καλές επιδόσεις, και ήταν οι μόνες τρεις χώρες όπου το ποσοστό των πολιτών που αλληλεπιδρούν με τη δημόσια διοίκηση ήταν χαμηλότερο από 50%.

Χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό όρο και στην 22η θέση πανευρωπαϊκά βρίσκεται η Ελλάδα στη ψηφιοποίηση προσυμπληρωμένων εντύπων. Ολλανδία, Λιθουανία, Φινλανδία, Εσθονία, Μάλτα, Δανία και Σουηδία βρίσκονται στις κορυφαίες χώρες με βαθμολογία που ξεπερνάει τους 85 βαθμούς. Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό κενό μεταξύ των κορυφαίων και των ουραγών της κατάταξης όπως σημειώνει η έκθεση, με τη Ρουμανία να σημειώνει κάτω από 20 πόντους και την Κύπρο χαμηλότερα από 40

Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, όπου υπολογίζεται ο βαθμός στον οποίο μια υπηρεσίες ή οι πληροφορίες σχετικά με υπηρεσία για τους πολίτες παρέχονται ηλεκτρονικά και μέσω κυβερνητικής πύλης, η Ελλάδα έλαβε κάτω από 60 βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση ξεπερνώντας μόνο την Ρουμανία, ενώ βρίσκεται πίσω από την Κύπρο που συμπληρώνει την τριάδα των ουραγών της κατάταξης. Αντιθέτως στην κορυφή της λίστας βρίσκονται Μάλτα, Λουξεμβούργο και Εσθονία σημειώνοντας πάνω από 90 βαθμούς.

Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις, όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και διασυνοριακά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την έναρξη επιχείρησης και διενέργεια συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η Ελλάδα και βρίσκεται στην προτελευταία θέση, ξεπερνώντας την Ρουμανία και ευρισκόμενη σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την Κροατία που βρίσκεται στην τριάδα των τελευταίων της κατάταξης. Στην κορυφή βρίσκονται Ιρλανδία, Εσθονία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Λιθουανία και Φινλανδία που κατάφεραν να σημειώσουν πάνω από 90 βαθμούς.


Πηγή
google news - Ψηφιακό κράτος: Γιατί έμεινε χαμηλά η Ελλάδα στη λίστα της Κομισιόν

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.